Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Drukuj Email
20.10.2021.

ewidencjabudynkow2021

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Żnin przy ul. 700-lecia 39, (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) oraz na  stronie BIP.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym grant - PPGR Drukuj Email
20.10.2021.

logo

Gmina Żnin  zaprasza do składania zgłoszeń do udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Wsparcie będzie można otrzymać w postaci:

a)     sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b)     ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego,

c)     usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub pełnoletni uczeń w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Żnin, na podstawie zgłoszeń do udziału w projekcie złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, wyłącznie w wersji papierowej, wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Burmistrza Żnina (pok. 27) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 27 października 2021 r.

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia,

sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,

pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Gminę Żnin oraz do składania co 6 m-cy oświadczeń o posiadaniu i bieżącej eksploatacji otrzymanego sprzętu.

Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu grantowego,

Zgłoszenie do udziału w projekcie,

Załącznik 1 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

Załącznik 2 - oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.

Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku: tel.:  +48 42 631 21 05, e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 
Ogłoszenie o naborze wniosków Drukuj Email
20.10.2021.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na terenie LSR

https://lgd-paluki.pl/2021/10/18/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenie-lsr-2/

 
Konsultacje społeczne Drukuj Email
19.10.2021.

bydgoszcz_1080x10803x

Konsultacje społeczne w formie warsztatów dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego” - Etap II

·         Tworzymy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Metropolii Bydgoszcz.

·         Zastanawiałeś się co zrobić, aby:

- dbać o środowisko,

- czuć się bezpieczniej,

- poprawić jakość życia,

- powiększyć zieloną przestrzeń w Gminie?

Wiesz o tym, że realizacja powyższych celów jest zależna od transportu w Twojej Gminie?

Masz pomysł? -> Weź udział w konsultacjach! -> Wypowiedz się!

·         SUMP, co to?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (PZMM dla BydOF, ang. SUMP) to:

- narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład BydOF w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki.

- wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Nasze opracowanie obejmuje obszar Miasta Bydgoszcz, gmin: Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mroczy, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Rojewo, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Żnin oraz powiatów: nakielskiego i bydgoskiego.

·         Na czym polega II etap konsultacji?

- informujemy mieszkańców czy jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,

- omówimy rozwiązania i pomysły wypracowane podczas I etapu konsultacji oraz przedstawione w Raporcie,

- liczymy na „głos” Mieszkańców o: wadach, oczekiwaniach, potrzebach dotyczących ich funkcjonowania we własnej Gminie w obszarze: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa. Dzięki nim pozyskamy wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

·         Kto konsultuje?

Mieszkańcy

·         Terminy konsultacji:

28.10.2021 (czwartek) godz. 17:00

29.10.2021 (piątek) godz. 10:00

·         Forma konsultacji:

Przyjdź do miejsca spotkania lub połącz się z nami on-line (wyślemy Ci link do spotkania, gdy napiszesz do nas maila)

·         Miejsce spotkań:

Urząd Miasta Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 61, Bydgoszcz)

·         Zapisy:

Zapisz się wysyłając zgłoszenie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Jeżeli nie możesz być na spotkaniu, zapoznaj się z prezentacją i wypełnij formularz (umieszczone na www.metropoliabydgoszcz.pl/sump od 25.10) podając propozycje zmian/pomysły/rozwiązania, które według Ciebie powinny się znaleźć w SUMPie.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://lpw-consulting.pl/info/polityka-prywatnosci/

Zadanie współfinansowane w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 1646
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej