Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Otwarte konkursy ofert Drukuj Email
26.11.2020.
Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Żnina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
Dokument jest dostępny: TUTAJ
 
Link do generatora wniosków: TUTAJ
 
 
Burmistrz Żnina wydał również Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: TUTAJ
 
Link do generatora wniosków: TUTAJ
 
Ostrzeżenie meteo Drukuj Email
25.11.2020.
ostrzeenie
 
Relizacja projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych Drukuj Email
19.11.2020.

belka_logotypw

Dotarły już do nas wszystkie wydawnictwa, powstałe w ramach realizacji projektu pn.: "Wydane trzech publikacji poświęconych Pałukom, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych."

W ramach realizacji projektu powstały: książka "Żniwiarka ze Żnina i inne bajdule pałuckie", autorstwa Andrzeja Łuczaka z ilustracjami Małgorzaty Woźny; "Pałucka Księga gier i łamigłówek" oraz książeczka tekturowa dla najmłodszych "Żniwiarka ze Żnina", którą napisał i narysował również Andrzej Łuczak.

Wydane publikacje będą teraz bezpłatnie kolportowane wśród założonych grup odbiorców, warto śledzić stronę internetową i Facebooka Gminy Żnin oraz miesięcznik gminy Żnin "Żniniok.

 dsc_18752

W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: promowanie walorów i dziedzictwa obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji przeznaczonych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie w kwocie 32 941,00 zł, a całkowita wartość operacji została oszacowana na 57 792,30 zł.

 

 
Oferta stypendialna Drukuj Email
18.11.2020.
eifel
 
Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.
Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.
Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.
Osoby zainteresowane muszą więc skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel na danej uczelni. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.
W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:
  jakości przedstawionej kandydatury
  strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej
  priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.
W ostatniej edycji programu wpłynęło łącznie 1630 aplikacji. Przyznane zostały 383 stypendia na rok akademicki 2020-2021: 320 na poziomie magisterskim i 63 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazło się aż trzech studentów z Polski.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Stypendium przyznawane jest na okres:

•    do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2)
•    do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2)
•    do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2)
•    do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:
Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 września 2020 r.
Termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: określony wewnętrznie przez daną uczelnię
Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 8 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie wyników: w tygodniu od 22 marca 2021 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2021 r.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do kontaktu z Campus France Polska:
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/dzial-ds-wspolpracy-uniwersyteckiej-i-naukowej-campus-france-polska
 
 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 1478
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej