Poczóntek
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
EKO DOTACJE Drukuj Email
29.06.2017.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

 

 

eko_dotacje
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pok. 41 (I piętro) lub na stronie internetowej www.bip.umznin.pl w zakładce „środowisko”.

 

 
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków Drukuj Email
28.06.2017.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Burmistrz Żnina informuje, że w dniach od 3 lipca 2017 r. (godz. 7:30) do 14 lipca 2017 r. (godz. 14:00) trwał będzie nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z:

a) budową przydomowych oczyszczalni ścieków
b) budową przepompowni ścieków.

Dotacja udzielana jest jednorazowo, na podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi refundację kosztów poniesionych w trakcie jej realizacji do wysokości 50 % nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków i faktur, nie więcej jednak niż:

a) 2.500 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) 2.500 zł dla przepompowni ścieków.

Dofinansowanie na realizację ww. zadań mogą otrzymać podmioty realizujące inwestycje na terenie gminy Żnin:

a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja nie może być udzielana podmiotom, które wykorzystują nieruchomość na działalność gospodarczą lub jest to nieruchomość letniskowa.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pok. 41 (I piętro)lub na stronie internetowej www.bip.umznin.pl w zakładce „środowisko”.

Weryfikacja wniosków nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia naboru. O przyznaniu dofinansowania na 2017 rok, beneficjenci zostaną poinformowani w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a Gminą Żnin. Realizacja zadania odbywa się w terminie do dnia 15 października 2017 r.- o zakończeniu inwestycji beneficjenci informują Gminę składając wniosek o rozliczenie dotacji. Do dnia 15 listopada 2017 r. następuje protokolarny odbiór prac, natomiast do dnia 30 listopada 2017 r. wypłata dotacji.

Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku nie przechodzą na rok następny.

Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia z Gminą Żnin umowy o udzielenie dotacji.Wnioski dotyczą inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku.


 
Delegacje miast partnerskich na zawodach motorowodnych Drukuj Email
27.06.2017.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

miasta-partnerskie-2017W dniach 23-25 czerwca 2017 roku na zaproszenie Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego przebywały w naszej gminie delegacje czeskiego miasta Veseli nad Moravou i litewskiego Rejonu Solecznickiego. Goście z miast partnerskich nie tylko z zainteresowaniem obserwowali zmagania motorowodniaków na Jeziorze Żnińskim Małym, ale także mieli okazję, aby poznać uroki Pałuk. Skorzystali z przejazdu kolejką wąskotorową i zwiedzili Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Z niemal 40-letnią historią sportu motorowodnego w Żninie zapoznał naszych gości Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury Stefan Czarnecki, który przyjął rolę przewodnika po niezwykłym, jedynym w Europie, Muzeum Sportów Motorowodnych zlokalizowanym w "Magistracie". Duże wrażenie na czeskiej i litewskiej delegacji zrobiła nowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej, po której gości oprowadził Komendant Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Rutkowski. W programie nie zabrakło spotkań z kierownictwem Urzędu Miejskiego i radnymi Rady Miejskiej, podczas których omawiano również plany dotyczące współpracy miast partnerskich w najbliższej przyszłości. Zarówno Czesi jak i Litwini wyjechali ze Żnina z bagażem wielu pozytywnych wrażeń, zgodnie podkreślając, że na każdym kroku doświadczali niezwykłej życzliwości gospodarzy i mieszkańców gminy Żnin.
 
UWAGA! ZANIECZYSZCZENIE WODY Drukuj Email
26.06.2017.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

woda_zanieczyszczona
HARMONOGRAM DOSTAW WODY
 
kondolencje Drukuj Email
23.06.2017.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

kondolencje_z
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 15 z 838