Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
II turnus półkolonii Drukuj Email
30.06.2017.

autobus-polkolonieW najbliższy poniedziałek rozpocznie się kolejny turnus półkolonii. Poniżej przedstawiamy program półkolonii oraz rozkład jazdy autobusów. 

program

rozkład jazdy autubusów

 
KOMUNIKAT Drukuj Email
30.06.2017.
komunikat_dot
 
EKO DOTACJE Drukuj Email
29.06.2017.

 

 

eko_dotacje
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pok. 41 (I piętro) lub na stronie internetowej www.bip.umznin.pl w zakładce „środowisko”.

 

 
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków Drukuj Email
28.06.2017.

Burmistrz Żnina informuje, że w dniach od 3 lipca 2017 r. (godz. 7:30) do 14 lipca 2017 r. (godz. 14:00) trwał będzie nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z:

a) budową przydomowych oczyszczalni ścieków
b) budową przepompowni ścieków.

Dotacja udzielana jest jednorazowo, na podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi refundację kosztów poniesionych w trakcie jej realizacji do wysokości 50 % nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków i faktur, nie więcej jednak niż:

a) 2.500 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) 2.500 zł dla przepompowni ścieków.

Dofinansowanie na realizację ww. zadań mogą otrzymać podmioty realizujące inwestycje na terenie gminy Żnin:

a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja nie może być udzielana podmiotom, które wykorzystują nieruchomość na działalność gospodarczą lub jest to nieruchomość letniskowa.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pok. 41 (I piętro)lub na stronie internetowej www.bip.umznin.pl w zakładce „środowisko”.

Weryfikacja wniosków nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia naboru. O przyznaniu dofinansowania na 2017 rok, beneficjenci zostaną poinformowani w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a Gminą Żnin. Realizacja zadania odbywa się w terminie do dnia 15 października 2017 r.- o zakończeniu inwestycji beneficjenci informują Gminę składając wniosek o rozliczenie dotacji. Do dnia 15 listopada 2017 r. następuje protokolarny odbiór prac, natomiast do dnia 30 listopada 2017 r. wypłata dotacji.

Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku nie przechodzą na rok następny.

Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia z Gminą Żnin umowy o udzielenie dotacji.Wnioski dotyczą inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 15 z 841