Poczóntek
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Okręgi wyborcze w gminie Żnin Drukuj Email
15.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Postanowieniem nr 3/2018 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. gmina Żnin została podzielona na trzy okręgi wyborcze, które będą obowiązywały w wyborach samorządowych w 2018 r.

Poniżej prezentujemy graficzny podział gminy na okręgi.

Czytaj całość
 
Ubezpieczenie KRUS dla pomocnika przy zbiorach Drukuj Email
14.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Pamiętajmy o konieczności podpisania umowy z osobą, która bierze udział w zbiorach.
Jako zleceniodawca mamy obowiązek zgłoszenia pomocnika sezonowego do ubezpieczenia KRUS.
Szczegółowe informacje oraz schematy procedury zgłoszeniowej poniżej oraz w załącznikach.

schemat_procuredury_zglaszania_zal_do_ulotki_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulotka_pomocnik_2018, ważne_dla_rolników

 
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 Drukuj Email
11.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

 

                          

Bydgoszcz, 11 maja 2018 r.


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17

   

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 10:00 dnia 11.05.2018 do godz. 24:00 dnia 11.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie
do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Brak

Źródło informacji: IMGW-PIB

 
XLIV sesja Rady Miejskiej w Żninie Drukuj Email
11.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

2018-05-11_sesja_rm
 
OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin Drukuj Email
09.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Burmistrz  Żnina ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku rzeczowego samochodu  pożarniczego

cena  wywoławcza  2 600,00 zł (brutto), wadium 250,00 zł

Opis przedmiotu przetargu:samochód  pożarniczy  ŻUK  A15M, rok produkcji 1973.
Samochód  można oglądać od dnia  10 maja 2018 r. do dnia  22 maja 2018 r.  w godz. od 8.00 do godz. 19.00 na terenie  posesji  nr 30 w Bożejewicach  (Pan  Łukasz Zamiar – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej).

  Oferty   należy  składać w Biurze  Burmistrza Żnina przy ulicy 700-lecia 39 w Żninie w zaklejonych kopertach, z dopiskiem ,,oferta na sprzedaż samochodu pożarniczego", najpóźniej do godz.  15.30 w dniu 23 maja 2018 r.
Termin związania ofertą wynosi trzydzieści dni.

Oferta  powinna zawierać:
    1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) oraz siedzibę oferenta;
    2. dowód wpłaty  wadium;
    3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
    4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
      
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
    1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
    2. nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub gdy będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inne wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy 700-lecia 39  w Żninie.                 

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości  250,00 zł  należy dokonać na rachunek Gminy ŻNIN  w Banku Spółdzielczym ,,PAŁUKI" nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002. Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia  24 maja 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Pozostałą część ceny nabycia nabywca jest zobowiązany zapłacić w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu lub których oferty zostały odrzucone zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia  zamknięcia przetargu lub odrzucenia oferty.
   Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

auto_3

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 30 z 1010