Poczóntek
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin Drukuj Email
09.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Burmistrz  Żnina ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku rzeczowego samochodu  pożarniczego

cena  wywoławcza  2 600,00 zł (brutto), wadium 250,00 zł

Opis przedmiotu przetargu:samochód  pożarniczy  ŻUK  A15M, rok produkcji 1973.
Samochód  można oglądać od dnia  10 maja 2018 r. do dnia  22 maja 2018 r.  w godz. od 8.00 do godz. 19.00 na terenie  posesji  nr 30 w Bożejewicach  (Pan  Łukasz Zamiar – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej).

  Oferty   należy  składać w Biurze  Burmistrza Żnina przy ulicy 700-lecia 39 w Żninie w zaklejonych kopertach, z dopiskiem ,,oferta na sprzedaż samochodu pożarniczego", najpóźniej do godz.  15.30 w dniu 23 maja 2018 r.
Termin związania ofertą wynosi trzydzieści dni.

Oferta  powinna zawierać:
    1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) oraz siedzibę oferenta;
    2. dowód wpłaty  wadium;
    3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
    4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
      
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
    1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
    2. nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub gdy będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inne wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy 700-lecia 39  w Żninie.                 

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości  250,00 zł  należy dokonać na rachunek Gminy ŻNIN  w Banku Spółdzielczym ,,PAŁUKI" nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002. Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia  24 maja 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Pozostałą część ceny nabycia nabywca jest zobowiązany zapłacić w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu lub których oferty zostały odrzucone zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia  zamknięcia przetargu lub odrzucenia oferty.
   Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

auto_3

Czytaj całość
 
Bezpłatne badania mammograficzne Drukuj Email
08.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

2018-05-08_mammografia
 
Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Drukuj Email
04.05.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie, którą uświetnił występ Chóru Moniuszko.Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul. Kościuszki. Mieszkańcy Żnina razem z delegacjami odśpiewali hymn państwowy, a po nim  władze samorządowe wraz z delegacjami placówek gminnych, powiatowych, oświatowych oraz kulturalnych złożyły wiązanki pod pomnikiem. Po zakończeniu uroczystości patriotycznych Burmistrz Żnina Robert Luchowski wraz z przedstawicielem Nadleśnictwa Gołąbki oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego posadzili Dąb Niepodległości z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Posadzenie drzewa zorganizowano w ramach akcji przygotowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
_dsc4018_konstytucja
 
 
Czytaj całość
 
KONKURS NA PROJEKT POMNIKA ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI Drukuj Email
25.04.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

20 kwietnia 2018 roku Minister Mariusz Błaszczak poinformował o programie Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI - UPAMIĘTNIAJĄCYM 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Ławka Niepodległości będzie pomnikiem, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie artystyczno-architektonicznym ogłoszonym przez MON.
 
Konkurs potrwa do 22 maja.  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. Nagroda główna to 30 000 zł i dwa wyróżnienia po 8 500 zł.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursie.

 

plakat_lawka_konkurs
Dokumenty do pobrania:

 

  

 
Oferta stowarzyszenia Humanitas Drukuj Email
24.04.2018.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Stowarzyszenie Humanitas  przygotowało ciekawą ofertę dla dzieci.

„Dziecięce inspiracje gliną” – projekt, którego celem jest  rozwinięcie zdolności, plastycznych, manualnych, kreatywności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, sztuki i historii, twórczego spędzania wolnego czasu w grupie 20 dzieci w wieku 9-10 lat z terenu powiatu żnińskiego, podczas dwóch dni warsztatów garncarskich w trakcie wakacji 2018.
• Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji finansowane są ze środków Powiatu Żnińskiego, Gminy Żnin i Stowarzyszenia Humanitas.
• Pierwsza część zajęć odbędzie się 4 lipca br. (środa), termin drugiej części zostanie uzgodniony na pierwszym spotkaniu.

W ramach zajęć uczestnicy przejadą koleją wąskotorową ze Żnina do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji zwiedzą osadę biskupińską i skansen kolei wąskotorowej. Pod opieką garncarza samodzielnie wykonają naczynia z gliny podczas  dwudniowych warsztatów garncarskich. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie do siedziby stowarzyszenia w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie przy ul. Śniadeckich 15  wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2018 r. do godz. 19:00. 
Regulamin uczestnictwa wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.facebook.com/COPZnin , w siedzibie Stowarzyszenia Humanitas oraz do pobrania poniżej:
 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!
Wszelkie  informacje na temat projektu udzielane są pod nr telefonu 52 351 53 01.                                                         
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 1026
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej