Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna Drukuj Email
28.02.2019.
Na podstawie art. 701 kc Gmina Żnin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek w lasach stanowiących własność Gminy Żnin w ilości 1511,56 mp.

1. Przedmiot przetargu:
· 86,9  mp drewna rodzaju brzoza
· 1424,66 mp drewna rodzaju sosna
2. Na materiały przetargowe składają się
· Formularz oferty cenowej,
· Regulamin przetargu,
· Istotne warunki umowy
3. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pokoju nr 41,
w godzinach pracy urzędu, w Biuletynie informacji publicznej Gminy Żnin oraz
na stronie Urzędu Miejskiego w Żninie.
4. Ustala się cenę wywoławczą, będącą jednocześnie ceną minimalną na 105 246,31 zł brutto.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 524,63 zł.
w terminie do 15 marca 2019 r. do godziny 12.00. Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi element poprawnie złożonej oferty.
6. Termin składania oferty zgodnej z formularzem ustala się od 1 marca 2019 r. od godziny 7.30 do 15 marca 2019 r. do godziny 12 00.
7. Umowa sprzedaży przedstawiona zostanie w przeciągu 3 tyg. od ogłoszenia wyników.
8. Istotne warunki umowy dla niniejszego przetargu:
· Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe pochodzące
z wycinki drzew z lasów gminnych stanowiących własność Gminy Żnin
· Drewno zakupione w wyniku przetargu należy odebrać własnym środkiem transportu z miejsc składowania wskazanych w §5 regulaminu przetargu
· Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Sprzedającego oraz Kupującego.
· Po przekazaniu przedmiotu umowy wyłączna odpowiedzialność za drewno będące przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego
· Zapłaty, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, należy dokonać przelewem na rachunek Sprzedającego podany w fakturze VAT
· W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz warunki przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Żnin, zawarte w regulaminie przetargu
· Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
9. Gmina Żnin zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert.

Regulamin przetargu i formularz oferty jest do pobrania: TUTAJ
Załącznik do regulaminu (zestawienie) do pobrania: TUTAJ
 
Wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia Drukuj Email
20.02.2019.

Lista nieruchomości należących do gminy Żnin przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Wykaz nieruchomości i lokali niemieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem, pobierz: TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, pobierz: TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, pobierz: TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, pobierz: TUTAJ

 
XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Drukuj Email
19.02.2019.
logo_krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.krus.gov.pl
Ważne terminy:
• 29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
• 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
• 21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
• 08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.
Regulamin konkursu można pobrać: TUTAJ
 
Informacja na temat e-dowodów Drukuj Email
19.02.2019.

e-dowod_ulotka1-1

 Od 4 marca 2019 r. można będzie składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Więcej informacji poniżej.

Czytaj całość
 
Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa Drukuj Email
18.02.2019.

UWAGA

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje,
że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.
18.02.2019r. do 22.02.2019r.
pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 —14:00 w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 14 oraz
Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ulicy Sądowej 2


Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc
materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
których lista dostępna jest pod adresem:
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 71 - 75 z 1199
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej