Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Komunikat WiK Print E-mail
piątek, 18 czerwiec 2021
There are no translations available

2021-06-18_komunikat_wik
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Print E-mail
piątek, 18 czerwiec 2021
There are no translations available

2021-06-18_ostrzezenie
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Print E-mail
wtorek, 15 czerwiec 2021
There are no translations available

spis

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.
Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Żnin przy ul. 700-lecia 39 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania /) oraz na  stronie BIP.
Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.
Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
 

 
Projekt realizowany ze środków zewnętrznych Print E-mail
wtorek, 15 czerwiec 2021
There are no translations available

 
Gmina Żnin realizuje operację współfinansowaną ze środków zewnętrznych pt.:
Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz działania informacyjne przeciwdziałające kłusownictwu.
 
W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz zwiększenie społecznej świadomości problemu kłusownictwa poprzez druk ulotek informacyjnych.
 
Gmina Żnin otrzyma dofinansowanie w wysokości 35 731,00 zł (do 85% kosztów kwalifikowanych operacji).
 
Planowane zadanie polega  na odtworzeniu pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników  w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych. Planowane usunięcie trzcinowisk w północno-zachodniej części Jeziora Żnińskiego Małego ma za zadanie zwiększenie natlenienia wody, a tym samym stworzenie lepszych warunków bytowych dla organizmów żywych (zwierząt - ryb) zamieszkujących wskazany obszar. Jednocześnie usunięcie trzcinowisk odtworzy pierwotną linię brzegową oraz w znacznej mierze ograniczy zanieczyszczenia terenu odpadami komunalnymi.
 
Druga część zadania (wydruk ulotek informujących o działalności Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego) służy wspieraniu atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
 
Komunikat PSSE Print E-mail
piątek, 11 czerwiec 2021
There are no translations available

komunikat_nr_11-1
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 91 - 95 of 1664
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej