Start arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Organizacje pozarządowe

Przeszukaj to FAQ

W tym dziale znajduje się 6 pytań.
Strony: 1

Pytania:
Czy możliwe jest otrzymanie kolejnej transzy dotacji przed złożeniem rozliczenia poprzednich transz.
Czy jeżeli realizacja jednego z zadań okaże się niemożliwa to przyznane na to środki można przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków w innym zadaniu?
Co stanie się w przypadku niewykorzystania całości środków przyznanych na realizację zadania?
Czy można przekroczyć limity wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych kosztów określone w kosztorysie realizacji zadania?
Czy jest możliwe przekroczenie limitu wydatków dla poszczególnych zadań realizowanych przez stowarzyszenie?
Czy można wydatkować pieniądze z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy dotacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Czy możliwe jest otrzymanie kolejnej transzy dotacji przed złożeniem rozliczenia poprzednich transz.
Nie, Aby otrzymać kolejną transzę trzeba przedłożyć rozliczenie poprzednio przekazanych środków aby Zleceniodawca mógł ocenić poprawność ich wydatkowania.
Czy jeżeli realizacja jednego z zadań okaże się niemożliwa to przyznane na to środki można przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków w innym zadaniu?
Nie, chyba że jednostka zwróci się na piśmie z takim wnioskiem i uzasadni przyczyny uniemożliwiające realizację zadania oraz przedstawi racjonalne potrzeby zwiększenia środków w innym zadaniu.
Co stanie się w przypadku niewykorzystania całości środków przyznanych na realizację zadania?
Środki niewykorzystane lub wykorzystane ale niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi Zleceniodawcy w terminach określonych w umowie.
Czy można przekroczyć limity wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych kosztów określone w kosztorysie realizacji zadania?
Tak, możliwe jest przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków w obrębie danego zadania ale wielkość tych przesunięć nie może być większa niż limit określony w umowie.
Czy jest możliwe przekroczenie limitu wydatków dla poszczególnych zadań realizowanych przez stowarzyszenie?
Nie, chyba że jednostka zwróci się z wnioskiem na piśmie do Burmistrza o wprowadzenie zmiany limitów wydatków w poszczególnych zadaniach w ramach całości przyznanych środków. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, po sporządzeniu i podpisaniu aneksu do umowy można wydatkować środki do wysokości nowo zatwierdzonych limitów.
Czy można wydatkować pieniądze z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy dotacyjnej?
Nie. Wydatków związanych z realizacja zadań można dokonywać najwcześniej w tym samym dniu w którym podpisana została umowa określająca wielkość i przeznaczenie przyznanej dotacji.

SimpleFAQ V2.50
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej