Start arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Kultura, Kultura Fizyczna...

Przeszukaj to FAQ

W tym dziale znajduje się 11 pytań.
Strony: Ť 1 2

Pytania:
Jako osoba fizyczna chcę zorganizować na terenie boiska sportowego lub placu zabaw – imprezę artystyczną lub rozrywkową. Czy mam prawo zorganizować taką imprezę i czy muszę o tym zamiarze powiadomić Burmistrza?

Pytania i odpowiedzi
Jako osoba fizyczna chcę zorganizować na terenie boiska sportowego lub placu zabaw – imprezę artystyczną lub rozrywkową. Czy mam prawo zorganizować taką imprezę i czy muszę o tym zamiarze powiadomić Burmistrza?
Tak, wynika to z art.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 – j. tekst): „ Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”.
Organ gminy (Burmistrz) właściwy ze względu na miejsce imprezy winien być o tym zawiadomiony , co wynika z art. 34.1 – 8 cyt. wyżej ustawy:
1. „Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez podmioty, o których mowa w art.3, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy."
2.”Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane :
1) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
2) rodzaj i charakter imprezy,
3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia , planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
4) określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników."
7. "Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy."

SimpleFAQ V2.50
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej