Start arrow The Economy arrow Strategia rozwoju
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Strategia rozwoju Print
There are no translations available

W dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Żninie przyjęła „Strategię Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020”. Dokument został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem Burmistrza Żnina. W jego skład weszli radni Rady Miejskiej w Żninie, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy Żnin. Strategia rozwoju, powstała w wyniku połączenia metody eksperckiej z konsultacjami społecznymi, składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Żnin oraz celów i monitoringu ich realizacji. Każda z nich obejmuje trzy rodzaje potencjałów: ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy.

WIZJA GMINY ŻNIN

Gmina Żnin urokliwym miejscem, w którym żyje się bezpiecznie i godnie, w którym odczuwalny jest dynamiczny zrównoważony rozwój z owoców, którego korzystają wszyscy jej mieszkańcy.

Dla zrealizowania tej wizji jako nadrzędny cel strategiczny Gminy Żnin przyjęto poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Żnin na drodze zrównoważonego rozwoju w okresie 2015-2020.

CELE PRIORYTETOWE

Dla każdego z trzech obszarów zrównoważonego rozwoju wskazano trzy cele priorytetowe.

I. EKONOMIA: rozwój gospodarki, ograniczenie bezrobocia i wzrost zatrudnienia, rozwój infrastruktury
II. LUDZIE: rozwój kapitału ludzkiego, podniesienie jakości oświaty, gmina jako marka
III. ŚRODOWISKO: poprawa jakości środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności turystycznej, modernizacja obszarów wiejskich

Od momentu uchwalenia strategii rozwoju w grudniu 2015 roku miał miejsce cztery jej aktualizacje: 13 stycznia i 23 marca 2016 roku, 27 stycznia 2017 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Poniżej zamieszczamy uchwałę Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2016-2023” oraz późniejsze cztery aktualizacje.

Last Updated ( poniedziałek, 08 październik 2018 )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej