Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Wody podziemne Drukuj Email
W utworach wodonośnych gminy Żnin wyodrębniono 2 obszary głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). W jednym z nich (nr 143) woda osiąga II klasę czystości.
Na terenie gminy Żnin na dużych obszarach głębokość występowania wód gruntowych jest mniejsza niż 2 m. Wyróżnić można 2 strefy o odmiennych warunkach gruntowo - wodnych
a)    strefa doliny Gąsawki i rynien glacjalnych
b)    strefa wysoczyzny polodowcowej i sandru
W utworach trzeciorzędowych część północno - wschodnia gminy obejmuje GZWP, w utworach czwartorzędowych zbiornik zaliczany jest do tzw. obszarów wysokiej ochrony (OWO). W utworach wodonośnych występujących na terenie gminy Żnin, wyodrębniono 2 obszary GZWP o znaczących zasobach w skali całego kraju. Są to:
 
»    Zbiornik nr 142 - „ Zbiornik międzymorenowy Inowrocław - Dąbrowa”- wody czwartorzędowe, zbiornik o powierzchni 340 km²., wody wymagające wysokiej ochrony (OWO). Średnia głębokość ujęcia 35 m, a zasoby dyspozycyjne 95 tyś. m³/ dobę. Wody zbiornika obejmują swym zasięgiem część północno - wschodnią gminy Żnin.
 
»    Zbiornik nr 143 - „ Subzbiornik Inowrocław - Gniezno” wody trzeciorzędowe, wymagające wysokiej ochrony (OWO), zbiornik o ogólnej powierzchni 200 km². Średnia głębokość ujęcia wynosi 120 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 96 tyś. m³/ dobę. Wody zbiornika obejmują swym zasięgiem centralny obszar gminy Żnin. Głównym zbiornikiem wód podziemnych jest subzbiornik Inowrocław - Gniezno. GMINA ŻNIN, lokalizacja Żnin
 
 - stratygrafia
 - trzeciorzęd
 - głębokość stropu  - 60 m
 - użytkowanie terenu

 - lasy

 - GZWP  - nr 143
 - ogólna ocena  - klasa, wody średniej jakości – II klasa
 - numer otworu
 - 44
 
Klasa II - wody dobrej jakości, żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia, z wyjątkiem żelaza.

Gmina Żnin jest w całości zwodociągowana. Miasto Żnin jest zasilane z dwu podstawowych ujęć stacji wodociągowych położonych przy ul. A. Mickiewicza oraz na osiedlu Górskim. Pierwsze ujęcie wody zasila ok. 75% miasta oraz trzy okoliczne miejscowości: Jaroszewo, Sarbinowo, Żnin - Wieś. Drugie ujęcie znajduje się przy ulicy Pałuckiej i Klemensa Janickiego, zasila ono około 25% miasta. Studnie wiercone ujmują wodę z utworów czwartorzędowo - trzeciorzędowych. Na terenie gminy eksploatowane są gminne stacje wodociągowe w Gorzycach, Białożewinie, Jadownikach, Wilczkowie. Część wsi jest zaopatrywana z wodociągów zakładowych. np. po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Podstawą zaopatrzenie miasta Żnina są wody pochodzenia mioceńskiego zlokalizowane na głębokości 70 - 125 p.p.t. Zasoby wód z poziomu czwartorzędowego są znikome i eksploatowane przez prywatne studnie gospodarskie.
Zmieniony ( 09.08.2011. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej