Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Gleby Drukuj Email
Gmina Żnin charakteryzuje się znacznym urozmaiceniem gleb. Dominującą rolę stanowią gleby płowe, ale występują również gleby pochodzenia organicznego tzn. torfy i mułowo - torfowe.

Gminę charakteryzuje znaczne zróżnicowanie typów gleb. W przewadze mamy do czynienia z glebami wytworzonymi na glinach. Pod względem typologicznych, zróżnicowanie gleb jest głównie wynikiem sprzężeń budowy geologicznej, urzeźbienia terenu, warunków wodnych i szaty roślinnej. Gleby o najwyższym wskaźniku bonitacyjnym województwa koncentrują się w południowej jego części, między innymi w rejonie Żnina. Na terenie gminy Żnin dominują gleby bielicowe gliniaste, bielicowe piaskowe, bagienne błotne, brunatne gliniaste i czarne ziemie. Obniżenia rynnowe, wytopiskowe i dna dolin zajęte są przez gleby pochodzenia organicznego. Zalicza się do nich torfy niskie, gleby mułowo - torfowe i murszowe. Gminę charakteryzuje duże zróżnicowanie gleb. Przeważają gleby wytworzone na glinach. Większość z nich charakteryzują klasy IIIb - IVa. Wykazują one duży stopień zbielicowania. Gleby brunatne odznaczają się wyższymi klasami II i III a. Czarne ziemie towarzyszą glebom wytworzonym z glin i zajmują obniżenia terenowe. Gleby torfowe, murszowo - torfowe i mułowo - torfowe występują w dolinach cieków i jezior oraz w zagłębieniach bezodpływowych. Sporadycznie spotyka się piaski gliniaste mocne podścielone glinami klas IIIa - IIIb. w litych piaskach sandrowych powstały gleby piaszczyste, słabogliniaste, całkowite lub płytkie klas IVb, V, VII.
 
Struktura typów gleb w gminie Żnin
> płowe 60%
> brunatne właściwe 13%
> czarne ziemie 12%
> rdzawe 8%
> brunatne właściwe typowe 4%
> torfowe i murszowo - torfowe 2%
> mułowo - tofowe 1%

Bonitacja gleb

Średnia klasa bonitacyjna dla powiatu żnińskiego wynosi dla gruntów ornych - IVa, a dla użytków zielonych - IV. Na terenie gminy dominują gleby klasy IIIa - 32,7% i gleby klasy IVa - 27,3%. Gleby klasy I nie występują na terenie gminy. Procent gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych mieści się w przedziale od 3% do 20%. W zakresie odczynu, procent gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych należy do najniższych w województwie kujawsko - pomorskim.

Zmieniony ( 09.08.2011. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej