Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie Drukuj Email

fabryczna_gora

 

Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina

w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie

(kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie, mała architektura, zieleń, organizacja ruchu)

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013

Beneficjent: Gmina Żnin


Projekt realizowany będzie w centrum Żnina, który jest jednym z najstarszych miast Polski. Projekt - wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żnin na lata 2009-2015 - zakłada rewitalizację żnińskiej starówki mającą na celu poprawę funkcjonalności, estetyki i atrakcyjności społeczno-gospodarczej centrum miasta poprzez przeprowadzenie zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie w pełni wpisuje się w założenia planów i dokumentów strategicznych sporządzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Przedmiotowy projekt wykazuje również zgodność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.

 

Mała architektura i zieleń

W ramach branży mała architektura i zieleń zostaną zainstalowane na terenie objętym niniejszym projektem następujące elementy: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, pompa wodna, tablica z napisem "Tristum Liber", ekspozycja wodociągu (komora na zabytkową rurę wodociągową), zegar słoneczny na płycie rynku. Po przeprowadzonej inwentaryzacji istniejącej zieleni wyznaczono roślinność, którą należy usunąć. W ramach projektu zostaną nasadzone nowe drzewa i krzewy. Pozostawione zostaną do adaptacji istniejące drzewa zlokalizowane na Placu Wolności. W ramach projektu przewiduje się także zieleńce w ulicy 700-lecia oraz Sądowej z obsadzeniem krzewami.

 

Branża drogowa

Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnin w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego polegać będzie na wykonaniu nawierzchni ulic, ciągów pieszych i wjazdów do posesji oraz miejsc postojowych. Projekt drogowy obejmuje przebudowę ulic: Sądowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Parkową, Poprzecznej, Średniej, Przesmyk, Wodnej, Kościuszki, Śniadeckich, 700-lecia, Plac Wolności z placem wokół Baszty. Nawierzchnie ulic zostaną wykonane z takich materiałów jak: płyty granitowe, kostka bazaltowa, kostka granitowa, bloki fakturowane i płomieniowane oraz płyty granitowe płomieniowane.

 

Branża elektryczna

W ramach projektu zostaną oświetlone ulice objęte projektem, alejki parkowe oraz zostanie zainstalowane oświetlenie akcentowe w obrębie starego rynku w Żninie (powstaną słupy oświetleniowe oraz szafka oświetleniowa).

 

Branża sanitarna i wodociągowa

W związku z przestarzałą siecią wodno-kanalizacyjną w ramach projektu zostaną wykonane także prace z branży sanitarnej w zakresie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianę sieci wodociągowej. Po analizie stanu sieci wodno-kanalizacyjnej miasta Żnin - część starego rynku - ustalono, że należy w wyznaczonych miejscach przeprowadzić m.in. takie działania, jak: wybudowanie sieci i przyłączy wodociągowych, wymienia istniejące przyłączy wodociągowych, wybudowanie przyłącza wodociągowe, zamontowanie zasuw wodociągowych kołnierzowych, wybudowanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików deszczowych.

 
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1 marca 2009 roku

Zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2012 roku


Całkowita wartość Projektu wynosi 12 607 373,64 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 916 101, 86 zł, co stanowi 23,13% wartości Projektu.

 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej