Poczóntek
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Projekt pn. "Na dobry początek" Drukuj Email
11.04.2013.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

loga_na_dobry_poczatek
Projekt jest realizowany przez Gminę Żnin, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych 150 dzieci
w wieku 3-5 lat z terenu gminy Żnin poprzez wygenerowanie 8 dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych dla 150 dzieci do VIII 2014r.

Cele szczegółowe projektu to:
1.  podniesienie poziomu rozwoju ogólnego 8 dzieci w wieku przedszkolnym z gm. Żnin w okresie 09.13-08.2014,
2.  podniesienie poziomu rozwoju manualnego, ruchowego i umiejętności komunikacyjnych u 150 dzieci w wieku 3-5 lat
3.  podniesienie wiedzy na temat wychowania dzieci u 30 rodziców zamieszkujących gminę Żnin
 
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
1) Adaptacja pomieszczenia na salę dla dzieci – obejmuje działania związane m.in..: z adaptacją pomieszczenia na salę zajęć, z wyposażeniem sali (w pomoce dydaktyczne i sprzęt),
2) Realizacja zajęć dla 87 osobowej grupy dodatkowej - z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, z realizacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci w roku przedszkolnym 2013/2014. W ramach działań projektowych zaplanowano, że uczestnik projektu nie ponosi opłat za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za wyżywienie w okresie realizacji projektu.
3) Zajęcia dodatkowe - dodatkowe zajęcia dla dzieci objętych projektem – balet, warsztaty plastyczne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia językowe, zajęcia z logopedą, pedagogiem, nt. równości szans, organizacja wyjazdów. W celu realizacji zadania zaplanowano zatrudnienie kadry, doposażenie w sprzęt i pomoce do zajęć.
4) Konsultacje z pedagogiem i psychologiem dla rodziców – obejmuje cykl szkoleń dla rodziców dzieci objętych projektem.
5) Zarządzenie projektem – działania służące koordynowaniu działań w projekcie, prawidłowej realizacji i rozliczeniu projektu.Rekrutacja trwa do 22.04.2013
 
Formularze rekrutacyjne wymienione w niniejszym Regulaminie można pobrać w Przedszkolu nr 2 w Żninie, w Biurze projektu, w BOK oraz na stronie www.um.znin.pl.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Zmienióny ( 09.10.2013. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej