Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Pytania, odpowiedzi z komentarzami z miesiąca Kwietnia Drukuj Email
07.05.2013.
Pytanie 14 (5 kwietnia 2013): Żnin od początku lokacji był uznawany za jedno z głównych miast Wielkopolski i stolicę Pałuk. Było to wynikiem dynamicznego rozwoju gospodarczego Żnina, a przede wszystkim handlu i rzemiosła. W archiwalnych dokumentach wylicza się liczne przywileje dotyczące handlu oraz cechy rzemieślnicze działające w Żninie.
W XVII wieku życie gospodarcze Żnina skupiało się wokół cechów, których działalność regulowały nadane przywileje.

Proszę wymienić co najmniej 10 cechów rzemieślniczych oraz co najmniej pięć przywilejów cechowych z podaniem roku nadania oraz nazwiskiem osoby, która go nadała.
 
Odpowiedź: W Żninie istniały następujące cechy: kołodziejski, stolarski, kowalski, ślusarski, kominiarski, miecznicki, nożownicki, szklarski, tokarski, rymarski, szewski, kuśnierski, krawiecki, kapeluszniczy, powrożniczy, garcarski, zduński, stelmaski, kotlarski, rybacki, rzemiosł spożywczych.

Przykładowe przywileje cechowe:
1. Przywilej zduński nadany przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka w 1494 r.
2. Przywilej rybacki nadany przez prymasa Jana Przerębskiego w 1559 r.
3. Przywilej krawiecki nadany przez prymasa Jana Latalskiego w 1540 r.
4. Przywilej szewski nadanie odnowione przez prymasa Mateusza Łubieńskiego w 1645 r.
5. Przywilej płócienniczy nadanie odnowione przez kardynała Michała Radziejowskiego w 1699 r.


Punkty otrzymują:
Robert Wiewióra 10
Kinga Wielgosz 9
Artur Jóźwiak 8
Adam Wielgosz 7
Eligiusz Kwiatkowski 6
Maria Walczak 5
Krzysztof Walczak 4
Kinga Wilczyńska 3
Agata Wilczyńska 2
Monika Andruszkiewicz 1
 
Komentarz Pana Dariusza Skalskiego z Radia Żnin FM z dnia 8 kwietnia 2013
 

Pytanie 15 (12 kwietnia 2013): Znaczenie Żnina w Wielkopolsce i na Pałukach pozwala twierdzić, że miasto utrzymywało liczne kontakty z sąsiednimi miejscowościami. Podobne kontakty musieli utrzymywać również zasiadający w Żninie arcybiskupi. Z dużym prawdopodobieństwem Można stwierdzić, że zadanie to było realizowane przy pomocy poczty przesyłanej przez konnych posłańców. Z czasem podobnie jak na terenach całej rzeczpospolitej działała poczta królewska.

Z którego roku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o poczcie królewskiej w Żninie i czego dotyczy ten dokument?
 
Odpowiedź: W Żnińskich  Zeszytach Historycznych: kwartalnik pisma Pałuki. Nr 2 (zima 1991), zamieszczono artykuł Janusza Ksiąskiego : Poczta w Żninie (1677-1945). W tym artykule czytamy: Najwcześniejszy, źródłowy dowód jej istnienia pochodzi z 1677 roku, a więc i tak bardzo wczesnego okresu. Dotyczy on działalności, a ściślej- uruchomienia tak zwanej poczty królewskiej. Dokument został wystawiony 4 maja 1677 roku w Warszawie, a podpisał go sekretarz króla Jana III Sobieskiego- Mikołaj Szulc. Istnieje też pisemna wzmianka dotycząca poczty królewskiej w Żninie z 1424 roku. Przebywający wówczas na przełomie czerwca i lipca w Żninie król Władysław Jagiełło, rozesłał z miasta różne listy dyplomatyczne dotyczące swojego bratanka Zygmunta Korybutowicza, który mając osobiste aspiracje do tronu czeskiego, na czele polskich ochotników najechał zbrojnie Czechy, bez wiedzy i królewskiego przyzwolenia.Natomiast pierwsza wzmianka o poczcie partykularnej pochodzi z roku 1620, co zapewne świadczy, że w roku tym powołano również pocztę w Żninie.

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz 10
Robert Wiewióra 9
Adam Wielgosz 8
Eligiusz Kwiatkowski 7
Weronika Cichońska 6
Marzena Cichońska 5 

Pytanie 16 (19 kwietnia 2013) : W dziejach Żnina wielokrotnie zdarzało się, że zmieniały się nazwy ulic i instytucji. Wymień przynajmniej 5 nazw ulic, instytucji, organizacji , stowarzyszeń funkcjonujących w Żninie w okresie Polski Ludowej.
 
Odpowiedź: Wśród ulic, instytucji, organizacji czy stowarzyszeń funkcjonujących w Żninie w okresie Polski Ludowej, były takie, które jednoznacznie swoją nazwą lub działaniem nawiązywały do idei Polski Socjalistycznej.

 • Ulica Rokossowskiego (obecnie 700-lecia).
 • Ulica Świerczewskiego (obecnie Sądowa).
 • Ulica 22-lipca
 • Ulica Gwardii Ludowej
 • Ulica Marcelego Nowostki
 • Plac Wolności
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
 • Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej
 • Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Generała Karola Waltera-Świerczewskiego
 • Związek Walki Młodych
 • Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – Zarząd Gminny w Żninie
 • Spółdzielnia Pracy i Usług Rzemieślniczych
 • Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. "Społem"
 • sklep "Wspólnota Pracy"
 • Stadion powiatowy im. Bohaterów Stalingradu
 • Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
 • Koło Przyjaciół ORMO
 • Gromadzka Rada Narodowa
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Żnin wschód
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Żnin zachód
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Rapackiego

Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski 10
Artur Jóźwiak 9
Kinga Wilczyńska 8
Agata Wilczyńska 7
Weronika Cichońska 6
Monika Andruszkiewicz 5 
 
Pytanie 17 (26 kwietnia 2013): W którym roku powstało, jaką nazwę  nosiło pierwsze gimnazjum w Żninie i kto był jego pierwszym dyrektorem?
 
Odpowiedź: Żnińskie Towarzystwo Kulturalne we wrześniu 1993r. wydało opracowanie autorstwa Andrzeja Hoffmanna „Zarys dziejów Gimnazjum w Żninie”. Opracowanie to wydano z okazji 70-lecia Gimnazjum i Liceum w Żninie oraz wystawy zorganizowanej w Muzeum Ziemi Pałuckiej.

W tym opracowaniu Andrzej Hoffmann pisze: Sprawę założenia gimnazjum w Żninie podniesiono po raz pierwszy na wiecu rodzicielskim w dniu 22 czerwca 1923r. pod przewodnictwem burmistrza miasta Józefa Łukowskiego. Uchwalono, że z nowym rokiem szkolnym 1923/1924 powstanie „Męskie prywatne gimnazjum klasyczne im. Braci Śniadeckich w Żninie”… rozpoczęto rok szkolny 20 września 1923 r. przy udziale 29 uczniów, których liczba zwiększyła się w ciągu roku do 34. Otwarto I klasę. Kierownictwo objął ks. Proboszcz Kazimierz Kinastowski, który uczył zarazem religii.

Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski 10
Monika Andruszkiewicz 9
Maria Walczak 8
Krzysztof Walczak 7
Kinga Wilczyńska 6
Agata Wilczyńska 5
 
Komentarz Pana Andrzeja Kurka w Radiu Żnin FM z dnia 29 kwietnia 2013
 
 
Zwycięzcami kwietnia zostali:
1. Eligiusz Kwiatkowski
2. Kinga Wielgosz
2. Robert Wiewióra
 
Zmieniony ( 07.05.2013. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej