Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Żnin znany i nieznany - Czerwiec Drukuj Email
Pytanie 23 (7 czerwca 2013): Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku w Polsce to okres burzliwych wydarzeń. Również w Żninie działały różnego rodzaje organizacje sprzeciwiające się ówczesnej władzy, działające w podziemiu. Jedną z nich było  koło Solidarności Nauczycielskiej mieszące się w żnińskim Liceum Ogólnokształcącym. Działało nieprzerwanie od stanu wojennego aż do Okrągłego Stołu. Składało się głównie z nauczycieli, ale nie tylko. Jakie działania  podejmowało, zarówno te oficjalne jak i ukryte, koło Solidarności Nauczycielskiej?
 
Odpowiedź: Koło Solidarności Nauczycielskiej działało w Żninie od stanu wojennego aż po Okrągły Stół. Funkcjonowało w podziemiu, natomiast oficjalnie wykonywało wszystkie czynności związku zawodowego tj.: zbiórki zasiłków na dziecko, szkolenie nauczycieli, organizowanie biblioteki. Ze wspomnień nauczycieli dowiedzieć się można o innych mniej formalnych działaniach. Pieniądze ze składek były przeznaczane na bieżące potrzeby, które teraz wydawać się mogą błahe, natomiast w  tamtych zorganizowanie zapasów żywnościowych było nie dala wyczynem, szczególnie dla osób internowanych. Koło Solidarności Nauczycielskiej często drażniło władzę m.in. podczas apeli okolicznościowych, gdzie były wykorzystywane niedwuznaczne teksty, piosenki czy wiersze. Nie brakowało aluzji politycznych, nawiązań do “ Murów” Jacka Kaczmarskiego. Zorganizowana była także  biblioteka z lekturami zakazanymi przez cenzurę, nagrania I wiele innych wydawnictw. Na różnego rodzaju spotkaniach omawiano aktualne problemy w kraju, dyskutowano, czytano zakazane wydawnictwa, słuchano wykładów, odbywały się wymiany poglądów. Jednak najważniejszym zadaniem koła Nauczycielskiej Solidarności było przekazywanie prawdy uczniom, nie owiniętej w propagandę partii.

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz - 10 pkt
Robert Wiewióra - 9pkt
Adam Wielgosz - 8pkt
Eligiusz Kwiatkowski - 7pkt
Maria Walczak - 6 pkt
Krzysztof Walczak - 5pkt
Monika Andruszkiewicz - 4pkt
Kinga Wilczyńska - 3pkt
Agata Wilczyńska - 2pkt

Pytanie 24 (14 czerwca 2013): Powstanie warszawskie było jednym z najważniejszych zrywów narodowych w dziejach Polski. Choć upadło, po dziś dzień jest symbolem odwagi polskich żołnierzy, którzy w imię wolności poświęcili swoje życie. Nie tylko warszawiacy brali aktywny udział w powstaniu. Mieszkańcy Pałuk także wstępowali w szeregi Armii Krajowej. Jak nazywała się działaczka AK, córka żnińskich nauczycieli, która w czasie okupacji pracowała w redakcji wydawanego przez AK „Sapera”? Czym się tam zajmowała?
 
Odpowiedź: W redakcji wydawanego w czasie okupacji „Sapera” pracowała porucznik Maria Piotrowiczówna, pseudonim Zonia. Razem z koleżanką Marią Tańską wykonywała prace kreślarskie i graficzne dla pisma, a także  broszury i podręczniki szkoleniowe. Przez swoich przełożonych była oceniana bardzo wysoko, ceniono jej umiejętności techniczne, pracowitość i odwagę. Ludzie, którzy szkolili się na materiałach „Sapera” nie mieli wątpliwości, że dobrze przygotowano ich do walki z okupantem. Piotrowiczówna cieszyła się ogromnym zaufaniem, a jej niebezpieczna praca nie ograniczała się jedynie do pracy w redakcji. Cały czas brała aktywny udział w konspiracji. Po wybuchu powstania dostała się do niewoli i 2 sierpnia 1944 roku została rozstrzelana przez Niemców.
 
Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski - 10 pkt
Maria Walczak - 9pkt
Krzysztof Walczak - 8pkt
Monika Andruszkiewicz -7 pkt
Kinga Wielgosz - 6pkt
Robert Wiewóra - 5pkt
Adam Wielgosz - 4pkt

Pytanie 25 (21 czerwca 2013): Fundamenty żnińskiej fary powstały w XII w. Wojny, okupacje czy klęski żywiołowe nie oszczędzały świątyni, jednak po dziś dzień jest miejscem modlitwy i sprawowania kultu. W którym roku żniński kościół otrzymał wezwanie św. Floriana, przez kogo został konsekrowany?
 
Odpowiedź: Żniński kościół otrzymał wezwanie św. Floriana w 1512 roku, a siedem lat później został konsekrowany przez abp. Jana Łaskiego. Przez wiele wieków świątynia przeszła szereg remontów. Również wojny, najazdy i klęski żywiołowe nie oszczędziły budowli. Ostatnie lata upłynęły w parafii pod znakiem licznych inwestycji. Prężnie działają w niej ruchy i stowarzyszenia katolickie. Pomimo iż historia nie oszczędzała żnińskiej świątyni, kościół przetrwał i po dziś dzień jest dumnym ośrodkiem religijnym na Pałukach.

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz - 10pkt
Robert Wiewióra - 9pkt
Adam Wielgosz - 8pkt
Maria Walczak - 7pkt
Krzysztof Walczak - 6pkt
Eligiusz Kwiatkowski - 5 pkt
Tomasz Jagodziński - 4pkt
Kinga Wilczyńska - 3pkt
Agata Wilczyńska - 2pkt
Monika Andruszkiewicz - 1pkt
 

Pytanie 26 (28 czerwca 2013): Powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919 było zbrojnym wystąpieniem mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Również Żnin przyłączył się do walki. Jak nazywał się pierwszy powstaniec żniński, który zginął od kuli niemieckiej, kiedy to nastąpiło?
 
Odpowiedź: Powstanie wielkopolskie było jednym z trzech zwycięskich powstań  w dziejach Polski. Rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku a zakończyło się zwycięstwem 16 lutego 1919 roku. Pierwszym żnińskim żołnierzem, który zginął od kuli wroga był Władysław Lewandowski. Poległ 1.01.1919 roku raniony strzałem w plecy. Od 1924 roku na ścianie budynku przy zbiegu dwóch ulic Lewandowskiego i 700-lecia znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Punkty otrzymują:
1. Kinga Wilczyńska - 10pkt
2. Agata Wilczyńska - 9pkt
3. Eligiusz Kwiatkowski - 8pkt
4. Maria Walczak - 7pkt
5. Krzysztof Walczak - 6pkt
6. Kinga Wielgosz - 5pkt
7. Robert Wiewióra - 4pkt
8. Adam Wielgosz - 3pkt
9. Monika Andruszkiewicz - 2pkt
10. Tomasz Jagodziński - 1pkt
Pytanie 23 (7 czerwca 2013): Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku w Polsce to okres burzliwych wydarzeń. Również w Żninie działały różnego rodzaje organizacje sprzeciwiające się ówczesnej władzy, działające w podziemiu. Jedną z nich było  koło Solidarności Nauczycielskiej mieszące się w żnińskim Liceum Ogólnokształcącym. Działało nieprzerwanie od stanu wojennego aż do Okrągłego Stołu. Składało się głównie z nauczycieli, ale nie tylko. Jakie działania  podejmowało, zarówno te oficjalne jak i ukryte, koło Solidarności Nauczycielskiej?
 
Odpowiedź: Koło Solidarności Nauczycielskiej działało w Żninie od stanu wojennego aż po Okrągły Stół. Funkcjonowało w podziemiu, natomiast oficjalnie wykonywało wszystkie czynności związku zawodowego tj.: zbiórki zasiłków na dziecko, szkolenie nauczycieli, organizowanie biblioteki. Ze wspomnień nauczycieli dowiedzieć się można o innych mniej formalnych działaniach. Pieniądze ze składek były przeznaczane na bieżące potrzeby, które teraz wydawać się mogą błahe, natomiast w  tamtych zorganizowanie zapasów żywnościowych było nie dala wyczynem, szczególnie dla osób internowanych. Koło Solidarności Nauczycielskiej często drażniło władzę m.in. podczas apeli okolicznościowych, gdzie były wykorzystywane niedwuznaczne teksty, piosenki czy wiersze. Nie brakowało aluzji politycznych, nawiązań do “ Murów” Jacka Kaczmarskiego. Zorganizowana była także  biblioteka z lekturami zakazanymi przez cenzurę, nagrania I wiele innych wydawnictw. Na różnego rodzaju spotkaniach omawiano aktualne problemy w kraju, dyskutowano, czytano zakazane wydawnictwa, słuchano wykładów, odbywały się wymiany poglądów. Jednak najważniejszym zadaniem koła Nauczycielskiej Solidarności było przekazywanie prawdy uczniom, nie owiniętej w propagandę partii.

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz - 10 pkt
Robert Wiewióra - 9pkt
Adam Wielgosz - 8pkt
Eligiusz Kwiatkowski - 7pkt
Maria Walczak - 6 pkt
Krzysztof Walczak - 5pkt
Monika Andruszkiewicz - 4pkt
Kinga Wilczyńska - 3pkt
Agata Wilczyńska - 2pkt

Pytanie 24 (14 czerwca 2013): Powstanie warszawskie było jednym z najważniejszych zrywów narodowych w dziejach Polski. Choć upadło, po dziś dzień jest symbolem odwagi polskich żołnierzy, którzy w imię wolności poświęcili swoje życie. Nie tylko warszawiacy brali aktywny udział w powstaniu. Mieszkańcy Pałuk także wstępowali w szeregi Armii Krajowej. Jak nazywała się działaczka AK, córka żnińskich nauczycieli, która w czasie okupacji pracowała w redakcji wydawanego przez AK „Sapera”? Czym się tam zajmowała?
 
Odpowiedź: W redakcji wydawanego w czasie okupacji „Sapera” pracowała porucznik Maria Piotrowiczówna, pseudonim Zonia. Razem z koleżanką Marią Tańską wykonywała prace kreślarskie i graficzne dla pisma, a także  broszury i podręczniki szkoleniowe. Przez swoich przełożonych była oceniana bardzo wysoko, ceniono jej umiejętności techniczne, pracowitość i odwagę. Ludzie, którzy szkolili się na materiałach „Sapera” nie mieli wątpliwości, że dobrze przygotowano ich do walki z okupantem. Piotrowiczówna cieszyła się ogromnym zaufaniem, a jej niebezpieczna praca nie ograniczała się jedynie do pracy w redakcji. Cały czas brała aktywny udział w konspiracji. Po wybuchu powstania dostała się do niewoli i 2 sierpnia 1944 roku została rozstrzelana przez Niemców.
 
Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski - 10 pkt
Maria Walczak - 9pkt
Krzysztof Walczak - 8pkt
Monika Andruszkiewicz -7 pkt
Kinga Wielgosz - 6pkt
Robert Wiewóra - 5pkt
Adam Wielgosz - 4pkt

Pytanie 25 (21 czerwca 2013): Fundamenty żnińskiej fary powstały w XII w. Wojny, okupacje czy klęski żywiołowe nie oszczędzały świątyni, jednak po dziś dzień jest miejscem modlitwy i sprawowania kultu. W którym roku żniński kościół otrzymał wezwanie św. Floriana, przez kogo został konsekrowany?
 
Odpowiedź: Żniński kościół otrzymał wezwanie św. Floriana w 1512 roku, a siedem lat później został konsekrowany przez abp. Jana Łaskiego. Przez wiele wieków świątynia przeszła szereg remontów. Również wojny, najazdy i klęski żywiołowe nie oszczędziły budowli. Ostatnie lata upłynęły w parafii pod znakiem licznych inwestycji. Prężnie działają w niej ruchy i stowarzyszenia katolickie. Pomimo iż historia nie oszczędzała żnińskiej świątyni, kościół przetrwał i po dziś dzień jest dumnym ośrodkiem religijnym na Pałukach.

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz - 10pkt
Robert Wiewióra - 9pkt
Adam Wielgosz - 8pkt
Maria Walczak - 7pkt
Krzysztof Walczak - 6pkt
Eligiusz Kwiatkowski - 5 pkt
Tomasz Jagodziński - 4pkt
Kinga Wilczyńska - 3pkt
Agata Wilczyńska - 2pkt
Monika Andruszkiewicz - 1pkt
 

Pytanie 26 (28 czerwca 2013): Powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919 było zbrojnym wystąpieniem mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Również Żnin przyłączył się do walki. Jak nazywał się pierwszy powstaniec żniński, który zginął od kuli niemieckiej, kiedy to nastąpiło?
 
Odpowiedź: Powstanie wielkopolskie było jednym z trzech zwycięskich powstań  w dziejach Polski. Rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku a zakończyło się zwycięstwem 16 lutego 1919 roku. Pierwszym żnińskim żołnierzem, który zginął od kuli wroga był Władysław Lewandowski. Poległ 1.01.1919 roku raniony strzałem w plecy. Od 1924 roku na ścianie budynku przy zbiegu dwóch ulic Lewandowskiego i 700-lecia znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Punkty otrzymują:
1. Kinga Wilczyńska - 10pkt
2. Agata Wilczyńska - 9pkt
3. Eligiusz Kwiatkowski - 8pkt
4. Maria Walczak - 7pkt
5. Krzysztof Walczak - 6pkt
6. Kinga Wielgosz - 5pkt
7. Robert Wiewióra - 4pkt
8. Adam Wielgosz - 3pkt
9. Monika Andruszkiewicz - 2pkt
10. Tomasz Jagodziński - 1pkt
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej