Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Żnin znany i nieznany - Sierpień Drukuj Email
Pytanie 31 (2 sierpnia 2013): Pierwszym i najprzyjemniejszym etapem edukacji dla każdego ucznia jest niewątpliwie okres przedszkolny. W naszym mieście  działa kilka takich  placówek, które każdego dnia przez 10 miesięcy w roku spełnia funkcję dydaktyczno-wychowawczą dla najmłodszych. Kiedy  w Żninie pojawiło się pierwsze świeckie przedszkole? Kto był pierwszym kierownikiem placówki?
 
Odpowiedź: Pierwsze świeckie przedszkole powstało po zakończeniu II wojny światowej 1946. Budynek wybudowano czynem społecznym, któremu patronował Magistrat pod przewodnictwem Burmistrza, Pana Józefa Kruzla. Na siedzibę przedszkola wybrano poniemieckie baraki, które przewieziono spod Jaroszewa na ul. Sienkiewicza. Teren ten gwarantował ciszę i spokój. W założeniach budynek ten miał służyć przez okres 10 lat. Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Antonina Terzyk. Początkowa liczba dzieci wynosiła 70. Przedszkole bardzo dobrze spełniało swoją misję edukacyjno-wychowawczą. Jednak eksploatacja budynku, pogorszenie warunków spowodowało decyzję o budowie nowej siedziby. Nowe przedszkole oddano do użytku w 1974 roku.

Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski 10
Kinga Wilczyńska 9
Agata Wilczyńska 8
Maria Walczak 7
Krzysztof Walczak 6
Kinga Wielgosz 5
Robert Wiewióra 4
Adam Wielgosz 3
Tomasz Jagodziński 2
Monika Andruszkiewicz 1

 
Pytanie 32  (9 sierpnia 2013): Koniec epoki PRL zwiastował w całej Polsce zmiany i transformację ustrojową. W całym kraju panowała atmosfera poruszenia. Proszę podać dzienną datę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, na ile okręgów został podzielony Żnin i ilu kandydatów zostało zgłoszonych?
 
Odpowiedź: Pierwsze wolne wybory samorządowe zostały zarządzone na dzień 27 maja 1990 roku przez Prezesa Rady Ministrów.W wyborach tych Żnin został podzielony na 28 okręgów, 114 kandydatów zostało zgłoszonych na miesiąc przed terminem.Wybory były jednomandatowe (z każdego okręgu wygrywał ten kandydat, który zdobył największą liczbę głosów). W skład pierwszej Rady Miejskiej weszli : Janusz Chudzik, Teofil Dudziak, Jan Erdman, Stanisław Głogowski , Fabian Heinich ,Bernard Hoppe, Edward Janowiak , Maciej Jarmuż ,Jacek Joachimowski , Józef Kaczmarek , Jerzy Kowalski, Andrzej Krzyżaniak , Sławomir Kuberacki, Zbigniew Linda Ryszard Lorczyk, Feliks Malinowski, Bernard Marosz ,Włodzimierz Mazany, Henryk Pawlaczyk, Jan Rogosz, Zygmunt Rzeźnik, Anna Siadak, Franciszek Szafrański, Henryk Tokarz, Andrzej Turzyński, Ryszard Wiechetek, Stanisław Woźny, Janusz Wujkowski.
 
Punkty otrzymują: 
Eligiusz Kwiatkowski 10 
Kinga Wielgosz 9
Robert Wiewióra 8
Adam Wielgosz 7
Monika Andruszkiewicz 6
Maria Walczak 5
Krzysztof Walczak 4
Kinga Wilczyńska 3
Agata Wilczyńska 2
Tomasz Jagodziński 1

   
  Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych zmuszeni jesteśmy do anulowania pytania z dnia 16 sierpnia 2013. W związku z tym w najbliższy piątek - 23 sierpnia 2013, opublikowane zostaną dwa pytania.

 Pytanie 33 (23 sierpnia 2013):Lata trzydzieste ubiegłego wieku charakteryzują się dynamicznym rozwojem wielu polskich miast. Dwudziestolecie międzywojenne to także rozwój wielu stowarzyszeń, kół, klubów, towarzystw czy organizacji. Proszę wymienić przynajmniej pięć z nich działające w Żninie z początkiem lat trzydziestych XX wieku.

Odpowiedź: Z początkiem lat trzydziestych ubiegłego wieku w Żninie działało 36 różnych organizacji, stowarzyszeń, kół i klubów etc. Dokładny wykaz opublikował w pierwszym numerze „Kalendarza Pałuckiego"  w 1932 roku pan Edward Sporny. Lista stowarzyszeń prezentowała się następująco :

-Bractwo Strzeleckie

-Towarzystwo Młodych Przemysłowców.

-Ochotnicza Straż Pożarna

-Towarzystwo Śpiewu Kościelnego pod wezwaniem św. Cecylii.

-Koło Śpiewackie

-Konferencja św. Wincentego a Paulo

-Towarzystwo Robotników Katolickich

-Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

-Czytelnia dla Kobiet - stowarzyszenie kulturalno-oświatowe

-Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP)

-Harcerskie drużyny - żeńska i męska

-Związek Inwalidów Wojennych

-Polski Związek Kolejowców

-Polski Czerwony Krzyż na powiat żniński

-Towarzystwo Młodych Rolników

-Towarzystwo Nauczycieli Polaków na powiat Żnin

-Towarzystwo Restauratorów na powiat Żnin

-Towarzystwo Powstańców i Wojaków

-Towarzystwo Kupców Samodzielnych

-Koło Ligi Obrony Powietrznej Państwa (LOPP)

-Towarzystwo Upiększania Miasta Żnina

-Towarzystwo Czytelni Ludowych (TCL)

-Związek podoficerów na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej

-Towarzystwo Właścicieli Domów

-Stowarzyszenie ku Zwalczaniu Gruźlicy na powiat Żnin

-Klub Sportowy "Legia"

-Żnińskie Koło Towarzyskie

-Żnińskie Towarzystwo Ogrodnicze

-Koło Przyjaciół Gimnazjum im. Braci Śniadeckich

-Polski Związek Zawodowy Robotników w Przemyśle i Handlu na powiat Żnin

-Klub Towarzyski w Żninie

-Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - Oddział pałucki PTK

-Towarzystwo Urzędników i Inteligencji w Żninie

-Związek Towarzystwa Powstańców i Wojaków obwód Żnin

-Związek Podoficerów Rezerwy - koło Żnin

-Stowarzyszenie Rezerwistów i Byłych Wojskowych

 

Oprócz wyżej wymienionych działały też:

-Klub Sportowy ”Drukarz”
-Towarzystwo Zwalczania Włóczęgostwa i Żebractwa
-Towarzystwo Walki z Alkoholizmem
-Towarzystwo Opieki nad Niemowlętami
-KSMM Młodzież (obecny MKS Pałuczanka Żnin)

 

Punkty otrzymują:

Eligiusz Kwiatkowski 10
Kinga Wilczyńska 9
Agata Wilczyńska 8
Monika Andruszkiewicz 7
Kinga Wielgosz 6
Robert Wiewióra 5
Adam Wielgosz 4Pytanie 34 (23 sierpnia 2013):W roku 1945 w Żninie po wyzwoleniu powracają do miasta wysiedleni podczas okupacji mieszkańcy. Powracają też uczniowie którym wojna przerwała naukę. Niektórzy z nich kontynuowali naukę na wysiedleniu na tzw. tajnych kompletach, inni uczęszczali do szkół niemieckich a pozostali nie spełniali obowiązku szkolnego. Po powrocie mieli więc silny pęd do wiedzy. Wczesną wiosną szanowany przedwojenny nauczyciel i dyrektor  ponownie zorganizował naukę w przedwojennym Gimnazjum.  Proszę podać jego imię i nazwisko i nazwę przedmiotu, którego uczył.

 

Odpowiedź: Przedwojenne Gimnazjum wznowiło swoją działalność 16 kwietnia 1945 roku jako Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Braci Śniadeckich w Żninie. Trzy lata później zostało przekształcone w Liceum podporządkowane administracji państwowej. Dyrektorem i szanowanym pedagogiem, który po wojnie starał się na nowo zapewnić dostęp do edukacji żnińskiej młodzieży był Roman Piotrowicz. Razem ze swoja żoną Jadwigą związali swoje losy ze żnińskim liceum, w którym Piotrowicz uczył matematyki a jego żona – języka polskiego.

 

Punkty otrzymują:

Eligiusz Kwiatkowski 10
Kinga Wielgosz 9
Robert Wiewióra 8
Adam Wielgosz 7
Monika Andruszkiewicz 6


Pytanie 35 (30 sierpnia 2013): Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego  Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zostało założone 3 maja 1850 roku w Podrzeczu koło Gostynina przez Edmunda Bojanowskiego. Jest zgromadzeniem zakonnym, habitowym, żeńskim. Również w Żninie Siostry Służebniczki posiadają swój Dom. W którym roku i z czyjej inicjatywy została założona placówka w Żninie?
 
Odpowiedź: Placówka zakonna Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żninie powstała w 1914 roku z inicjatywy biskupa Wilhelma Kloske, biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego oraz Towarzystwa Pań św. Wincentego à Paulo. Celem zgromadzenia, które jest wspólnotą apostolsko-charytatywną jest służba bliźnim. Przejawia się ona w pomocy ludziom chorym, ubogim, wychowaniu dzieci etc. Od samego początku założenia placówki w Żninie Siostry rozpoczęły swoją miłosierną działalność, którą nieustannie po dziś dzień prowadzą.

Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski 10
Maria Walczak 9
Krzysztof Walczak 8
Monika Andruszkiewicz 7
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej