Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Żnin znany i nieznany - Wrzesień Drukuj Email
Pytanie 36 (6 września 2013): Historia parceli, na której obecnie znajduję się  Hotel Basztowy w Żninie  sięga czasów średniowiecznych. Ziemia, na której został wzniesiony przedwojenny obiekt kryje ślady działalności człowieka z tego właśnie okresu. Na przełomie sierpnia i września 1995 roku ekipy remontujące żniński Hotel Basztowy odkryły niecodzienne znalezisko. Jakie średniowieczne skarby archeologiczne zostały wówczas znalezione w piwnicy żnińskiego hotelu? 
 
Odpowiedź: Prace przy modernizacji Hotelu Basztowego rozpoczęto w maju 1995 roku. W trzy miesiące później podczas kopania otworu na piec centralnego ogrzewania w piwnicy budynku natrafiono na niecodzienny skarb archeologiczny. Zostały tam znalezione fragmenty czternastowiecznego warsztatu złotniczego z formami odlewniczymi. Odkopano również średniowieczne konstrukcje drewniane, a także ceramikę, narzędzia i grudki złota z ówczesnych czasów. Średniowieczny skarb zachował się we wspaniałym stanie, a ówczesny dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej – Andrzej Rosiak przypomniał, że w Żninie praktycznie wszędzie można natrafić na ślady historii.

Punkty otrzymują:
Kinga  Wilczyńska 10
Agata Wilczyńska 9
Kinga Wielgosz 8
Robert Wiewióra 7
Eligiusz Kwiatkowski 6
Adam Wielgosz 5
Monika Andruszkiewicz 4
Maria Walczak 3
Krzysztof Walczak 2

Pytanie 37 (13 września 2013): Wyzwolenie Żnina z rąk niemieckich 22 stycznia 1945 roku pozwoliło na ponowne zorganizowanie polskiego aparatu administracyjnego.  Wybrano początkowo tymczasowe władze miasta, później przeprowadzono wybory do Miejskiej Rady Narodowej, następnie wybrano burmistrza. 13 kwietnia 1950 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 1950 o terenowych organach władzy państwowej. Wprowadziła ona znaczące zmiany w systemie lokalnych rządów – zniesiono stanowisko burmistrza, wiceburmistrza oraz zarządy miejskie. W ich miejsce powołano rady narodowe, których kolegialne prezydium stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady.  Najważniejszą osobą w prezydium był jego przewodniczący. W latach późniejszych, kolejne zmiany wprowadziła ustawa obowiązującą od 9 grudnia 1973 roku zwana ustawą o radach narodowych.

Proszę wymienić imiona i nazwiska wszystkich osób pełniących funkcje burmistrza oraz funkcje odpowiadające temu stanowisku od momentu wyzwolenia w 1945 do chwili obecnej, wraz z okresami pełnienia władzy.
 
Odpowiedź:

Burmistrzowie powojenni:

1. Jan Teodorczyk (1945, tymczasowy)
2. Józef Kruzel (1945-1949)
3. Jan Meller (1949-1950)

Przewodniczący prezydium Rady Narodowej w Żninie:

1. Jan Meller (1950–1953)
2. Stanisław Walczak (1953 – 1957)
3. Stefan Gwit (1957 – 1960)
4. Konrd Meller (1960 – 1961)
5. Henryk Pejka (1961 – 1962)
6. Zbigniew Skorwider (1962 – 1966)
7. Czesław Kwiatkowski (1966 – 1973)

Po roku 1973 nadal wybierano prezydium Rady Narodowej i jego przewodniczących, jednak odpowiednikiem wcześniejszego burmistrza od tego czasu byli naczelnicy miasta i gminy.

Naczelnicy Miasta i Gminy Żnin:

1. Czesław Kwiatkowski ( 1973 – 1974, jako naczelnik Urzędu Miejskiego)
2. Kazimierz Kaźmierczak (1974 – 1977, do roku 1976 jako naczelnik Urzędu Miejskiego)
3. Czesław Łukomski (1977 – 1984)
4. Tadeusz Nowicki (1984 – 1988)
5. Zbigniew Jaszczuk (1988 – 1990)

Burmistrzowie Żnina po 1990 roku:

1. Leszek Jakubowski (1990-2002)
2. Andrzej Rosiak (2002-2004)
3. Jarosław Jaworski (2004-2006)

4. Leszek Jakubowski (2006- do chwili obecnej) 
 
Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski 10
Monika Andruszkiewicz 9
Maria Walczak 8
Krzysztof Walczak 7 
 
Pytanie 38 (20 września 2013): Proszę podać nazwy co najmniej czterech kultur archeologicznych, na których ślady, pochodzące z czasów prehistorycznych, natrafiono na terenie miasta Żnina.
 
Odpowiedź:
- kultura ceramiki wstęgowej rytej
- kultura pucharów lejkowatych
- kultura łużycka (często nazywana też prasłowiańską)
- kultura pomorska
- kultura grobów kloszowych
- kultura grobów jamowych
- kultura lengyelska
- kultura ceramiki sznurowej

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz 10
Robert Wiewióra 9
Adam Wielgosz 8
Eligiusz Kwiatkowski 7
Maria Walczak 6
Krzysztof Walczak 5
Monika Andruszkiewicz 4 
 
Pytanie 39 (27 września 2013): W komunistycznej Polsce strzeżenie porządku i bezpieczeństwa publicznego należało do zadań Milicji Obywatelskiej. Oddziały MO na danym terenie były powoływane przez Rady Narodowe. Proszę wymienić imiona i nazwiska Komendantów Powiatowych MO w Żninie, a także podać w jakich latach pełnili tę funkcję.
 
Odpowiedź:

1. Marian Nowak, 1945
2. Mieczysław Wałek, 1945-1946
3. Zdzisław Kowalewskie, 1946-1947
4. Józef Róg, porucznik, 1947
5. Hieronim Skrzypczak, 1947-1950
6. Józef Baran, 1950-1951
7. Stanisław Klusek, 1951-1954
8. Kazimierz Gajewski, 1954-1958
9. Jan Wiśniewski, 1958-1962
10. Tadeusz Kłysik, 1962-1975 (w latach 1975-1978 jako Komendant Rejonowy)

Reforma administracyjna z roku 1975 zniosła powiaty. W związku z tym Komendy Powiatowe zastąpiono Komendami Rejonowymi, obejmującymi podobne terytorium.

11. Komendant Rejonowy Romuald Banaś, 1978-1983

Reorganizacja MO z 1983 roku spowodowała zmianę nazwy jednostki na Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych:

12. Komendant Rejonowy Tadeusz Drabik, 1983-1990


Punkty otrzymują:
Eligiusz Kwiatkowski 10
Maria Walczak 9
Krzysztof Walczak 8
Monika Andruszkiewicz 7
Kinga Wielgosz 6
Robert Wiewióra 5
Adam Wielgosz 4
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej