Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Żnin znany i nieznany - Październik Drukuj Email
Pytanie 40 (4 października 2013): Według zachowanych źródeł historycznych Jan Śniadecki padł w dzieciństwie ofiarą porwania. Proszę podać kto tego dokonał, w którym roku i ile miał wtedy lat Jan Śniadecki?
 
Odpowiedź: Dokonali tego Kozacy, miało to miejsce w roku 1764,  Jan Śniadecki miał wtedy 8 lat. Na szczęście porwanie nie powiodło się, gdyż szybko udało się odbić małego Jana.

Punkty otrzymują:
Monika Andruszkiewicz 10
Kinga Wielgosz 9
Robert Wiewióra 8
Kinga Wilczyńska 7
Agata Wilczyńska 6
Adam Wielgosz 5
Eligiusz Kwiatkowski 4
 
Pytanie 41 (11 października 2013): Na przełomie  XVII i XVIII wieku  Żnin nawiedziły serie pożarów, które spustoszyły miasto. W związku z tak licznymi klęskami oraz wielkim pożarem z 1751 roku, który strawił ponad połowę zabudowy ówczesnego Żnina, w  roku 1758 władze arcybiskupstwa wydały pewien dekret, który miał zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta. Kto był wystawcą tego zarządzenia i czego dotyczył dokument?
 
Odpowiedź: Żnin z końca XVII i XVIII wieku był pustoszony przez pożary, które spowodowały ponowny upadek miasta. Również wojna północna (1700-1721) nie sprzyjała odbudowie Żnina, gdyż często przez stolicę Pałuk odbywały się przemarsze wojsk. Na domiar złego w 1751 roku wielki pożar strawił ponad połowę zabudowy dźwigającego się z ruin Żnina. Zniszczeniu uległy 64 domy, 3 browary, liczne zabudowania gospodarskie (m.in. ratusz wraz z zegarem i dzwonem). Mimo trudnych warunków i wyludnienia Żnin przystąpił do odbudowy. W związku z tak licznymi klęskami władze arcybiskupie poleciły usunięcie zgliszczy i szybką odbudowę domów. W roku 1758 arcybiskup, prymas Adam Ignacy Komorowski wydał dekret, zgodnie z którym wolne działki powinny być zabudowane w ciągu roku i 8 tygodni, lub mają być sprzedane i oszacowane. Aby skuteczniej zapobiegać pożarom w przyszłości arcybiskup Komorowski zakazał krycia dachów słomą. Nowe domy miały być kryte dachówkami lub gontami. Dla skutecznego przestrzegania  nakazu arcybiskupa, starosta miał prawo zrzucenia z domów dachów słomianych.

Punkty otrzymują:
Kinga Wilczyńska 10
Agata Wilczyńska 9
Kinga Wielgosz 8
Robert Wiewióra 7
Adam Wielgosz 6
Eligiusz Kwiatkowski 5
Monika Andruszkiewicz 4
Maria Walczak 3
Krzysztof Walczak 2
 
Pytanie 42 (18 października): Najbardziej znaną rzeką Żnina jest bezsprzecznie Gąsawka. Mało natomiast wspomina się o rzeczce (cieku) stanowiącej dawniej granicę pomiędzy Bożejewiczkami a Żninem, płynącej z kierunku Skarbienic. Proszę podać jej nazwę.
 
Odpowiedź: Jest to rzeczka (dokładniej ciek) Karkoszka. Wpada ona do jeziora Żnińskiego Małego, stanowi dopływ rzeki Gąsawki.

Punkty otrzymują:

Eligiusz Kwiatkowski 10 pkt
Kinga Wielgosz 9 pkt
Robert Wiewióra 8 pkt
Adam Wielgosz 7 pkt
Kinga Wilczyńska 6 pkt
Agata Wilczyńska 5 pkt
Maria Walczak 4 pkt
Krzysztof Walczak 3 pkt
Monika Andruszkiewicz 2 pkt

Pytanie 43 (25 października): W 1372 roku gościł w Żninie jeden z najsłynniejszych polskich kronikarzy. Proszę podać jego imię i nazwisko, oraz informację czego dotyczyła pierwsza wzmianka o Żninie w jego kronice.
 
Odpowiedź: Był to Janko z Czarnkowa herbu Nałęcz. Był duchownym, piastował między innymi urząd archidiakona gnieźnieńskiego, ponadto w latach 1366-1371 był podkanclerzym na dworze Kazimierza Wielkiego. Po śmierci wspomnianego monarchy był przeciwnikiem Andegawenów. W 1371 roku skazano go na banicję. Wrócił po 4 latach wygnania, w roku 1377 zaczął pisać kronikę obejmującą lata 1370-1384. Janko z Czarnkowa zapisał w swojej pracy wiele wzmianek dotyczących średniowiecznego Żnina. Pierwsza z nich związana jest z postacią arcybiskupa Jarosława Bogorii. Kronikarz zapisał, że w piątek przed Bożym Narodzeniem roku 1372 grał w Żninie w szachy, po czym następnego dnia udał się na spotkanie z arcybiskupem Jarosławem.

Punkty otrzymują:
Kinga Wilczyńska 10
Agata Wilczyńska 9
Monika Andruszkiewicz 8
Maria Walczak 7
Krzysztof Walczak 6
Kinga Wielgosz 5
Robert Wiewióra 4
Adam Wielgosz 3
Eligiusz Kwiatkowski 2
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej