Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Żnin znany i nieznany - Listopad Drukuj Email
Pytanie 44 (1 listopada 2013): Dzień 1 listopada wiąże się z uroczystością Wszystkich Świętych. Jest to okazja do refleksji, wspomnień, odwiedzamy wtedy groby naszych bliskich bo pamięć o nich jest wyrazem szacunku. Warto pamiętać też nie tylko o najbliższych zmarłych, ale i o zmarłych mających związek z naszym miejscem zamieszkania. Proszę podać nazwy miejscowości, w których zmarły wymienione poniżej osoby związane ze Żninem:
 
1) Jan Śniadecki
2) Wanda Dobaczewska
3) Władysław Lewandowski
4) Anna Krzycka
5) Leon Lichociński
6) Marian Bross
7) Louis Lewin
8) Leonard Fibak
9) Jędrzej Śniadecki
10) Wanda Pieniężna
11) Przemysł II
12) Aleksander Guttry
13) Zbigniew Oleśnicki
14) Erazm Gliczner
 
Odpowiedź:
1) Jan Śniadecki, urodzony w Żninie lub Rydlewie koło Żnina astronom, matematyk, filozof, zmarł w Jaszunach.
2) Wanda Dobaczewska, pisarka, poetka, publicystka, zamieszkiwała w Żninie, gdzie umarła.
3) Władysław Lewandowski, powstaniec wielkopolski, zgniął w dniu 1.I.1919 w Żninie.
4) Anna Krzycka, pomysłodawczyni i redaktor naczelna wydawanej w Żninie „Mojej Przyjaciółki”, zmarła w Poznaniu.
5) Leon Lichociński, słynny żniński kolejarz, przewodnik w Muzeum Kolei Wąskotorowej, zmarł w Wenecji.
6) Marian Bross, prawnik, wiceburmistrz Żnina, podczas kampani wrześniowej trafił do niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu.
7)  Louis Lewin, urodzony w Żninie rabin, historyk, zmarł w Bene Berak w Izraelu.
8) Leonard Fibak, urodzony w Żninie, podporucznik rezerwy wzięty do niewoli w kampanii wrześniowej, zamordowany w Katyniu.
9) Jędrzej Śniadecki, urodzony w Żninie lub Rydlewie koło Żnina, wybitny lekarz, biolog, chemik, zmarł w Wilnie.
10) Wanda Pieniężna, urodzona w Żninie, dziennikarka, polityk, poseł na sejm PRL II kadencji, zmarła w Olsztynie.
11) Przemysł II, polski władca z dynastii Piastów, nadał przywilej menniczy dla Jakuba Świnki, pozwalający na bicie monety w Żninie, zamordowany w Rogoźnie.
12) Aleksander Guttry, urodzony w Paryżu nieopodal Żnina, polityk, działacz narodowościowy, uczestnik powstania w Wielkopolsce w roku 1848, był wtedy adiutantem wodza, Ludwika Mierosławskiego, zmarł w Piotrkowicach.
13) Zbigniew Oleśnicki, metropolita gnieźnieński, prymas Polski, częsty gość Żnina, dokończył budowę rezydencji arcybiskupiej nazywanej „Domem Wielkim”, zmarł w Łowiczu (kilkadziesiąt lat wcześniej żył też Zygmunt Oleśnicki, kardynał i biskup krakowski, nie posiadał on jednak znaczących związków ze Żninem).
14) Erazm Gliczner, polski pisarz, reformator i pedagog, urodzony w Laskach Wielkich pod Żninem, zmarł w Brodnicy.

Niestety tym razem nikomu nie udało się udzielić w pełni poprawnej odpowiedzi. 
Pytanie 45 (8 listopada 2013): 11 listopada to okazja do oddania hołdu i okazania szacunku tym, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Wyrazem upamiętnienia takich postaci, często są obeliski, pomniki lub tablice pamiątkowe. Poniżej zamieszczamy treść sześciu inskrypcji z miejsc pamięci na terenie Żnina. Proszę określić, częścią którego z miejsc pamięci jest dana inskrypcja oraz podać jego lokalizację (ulica, budynek).

1) Bóg, Honor, Ojczyzna, Polskie Państwo Podziemne 1939-1945
2)  Cześć i chwała poległym bohaterom
3) Synom ziemi żnińskiej, oficerom polskim z obozów jenieckich Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, zamordowanym przez NKWD w 1940r.  w Katyniu i innych miejscach kaźni sowieckich. W hołdzie mieszkańcy Żnina.
4) 1918-1919  1939-1945   Pamiętamy
5) Bohaterom poległym i pomordowanym za wolność ojczyzny 1918-1939-1945
6) Miejsce straceń Polaków byłych powstańców wielkopolskich zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w 1939 r. 
 
Odpowiedź:
1) Obelisk ku czci Polskiego Państwa Podziemnego - skrzyżowanie ulic 700-lecia i św. Floriana.
2) Grób 16 powstańców wielkopolskich - cmentarz przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i Gnieźnieńskiej.
3) Pomnik Katyński - pomnik ku czci mieszkańców Żnina zamordowanych przez NKWD w 1940r w Katyniu i innych miejscach kaźni sowieckich - skwer przy ul. 700 lecia. 4) Pomnik Walki i Męczeństwa - skwer przy ul. Kościuszki.
5) Tablica pamięci poświęcona pomordowanym i poległym bohaterom w latach 1918 – 1939 – 1945 - Zespół Szkół Mechanicznych przy ul. Browarowej.
6) Pomnik upamiętniający miejsce straceń Polaków byłych powstańców wielkopolskich zamordowanych w 1939 r. – przy ul. Mickiewicza (wyjazd na Bydgoszcz) ok. 50 m od drogi w stronę Jeziora Dużego Żnińskiego.

Punkty otrzymują:
Monika Andruszkiewicz 10
Eligiusz Kwiatkowski 9
Maria Walczak 8
Krzysztof Walczak 7
Kinga Wielgosz 6
Robert Wiewióra 5
Adam Wielgosz 4
 
Pytanie 46 (15 listopada 2013): Uniwersytet Jagielloński  jest najstarszą polską szkołą wyższą , jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. W roku 1364 król Kazimierz Wielki uzyskał po latach starań zgodę papieża na założenie Studium Generale  w Krakowie. Przez wieki  uczelnia wykształciła wybitnych ludzi nauki, w tym również wielu znakomitych uczonych z Pałuk. Jak nazywał się żniński duchowny związany z akademią od 1454 roku, który pełnił w niej szereg funkcji począwszy od członka Collegium Maius  do objęcia stanowiska  wicedyrektora uniwersytetu w 1496 roku? 
 
Odpowiedź:
Bartłomiej ze Żnina, syn Mikołaja został zapisany na Uniwersytet Krakowski w 1454 roku. W roku 1458 został bakałarzem, a cztery lata później magistrem sztuk wyzwolonych. W roku 1474 został członkiem Collegium Maius, a w 1480 objął stanowisko dziekana wydziału Artium i jednocześnie pełnił funkcję prepozytora Collegium Minus. Wykonywał także obowiązki seniora w Bursie Ubogich. Przed rokiem 1488 Bartłomiej ze Żnina został proboszczem kościoła św. Anny w Krakowie, natomiast w 1496 zaczął pełnić funkcję wicedyrektora uniwersytetu. Ostatni raz występuje w źródłach z roku 1508 jako dziekan Wydziału Prawa Akademii Krakowskiej.

Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz 10
Robert Wiewióra 9
Adam Wielgosz 8
Kinga Wilczyńska 7
Agata Wilczyńska 6
Maria Walczak 5
Krzysztof Walczak 4
Eligiusz Kwiatkowski 3
Monika Andruszkiewicz 2 
Pytanie 47 (22 listopada 2013): Jedną z form uhonorowania osób zasłużonych dla danego miasta jest nadanie honorowego obywatelstwa. Można otrzymać ten tytuł za szczególne zasługi w zakresie promocji lokalnej społeczności, stanowienie autorytetu moralnego, działalność charytatywną lub inne formy działalności na rzecz Żnina. Proszę wymienić przynajmniej 8 osób, które otrzymały tytuł Honorowego Obywatela oraz podać datę nadania tego tytułu.

Odpowiedź:
kpt. Jan Tomaszewski (tytuł nadany 22 września 1929)
bp Antoni Laubitz (tytuł nadany 12 czerwca 1931)
ks. prymas Józef Glemp (tytuł nadany w latach 80-tych)
Ger Weenink (tytuł nadany 27 września 1991)
Sandra Til (tytuł nadany 27 września 1991)
August Moussault (tytuł nadany 18 września 1992)
Tadeusz Haręza (tytuł nadany 14 listopada 1996)
R.W. ter Avest (tytuł nadany 17 czerwca 1998)
Józef Kowalkiewicz (tytuł nadany 17 czerwca 1998)
Zbigniew Skorwider (tytuł nadany 29 grudnia 2005)
Kazimierz Piwkowski (tytuł nadany 9 litopada 2007)
Tadeusz Malak (tytuł nadany 22 grudnia 2009)
Marcy Kaptur (tytuł nadany 6 lipca 2013)

Pytanie okazało się dość trudne. Wiele osób błędnie podało osoby, które otrzymały tytuł Zasłużony dla Gminy Żnin. Powyższy katalog nie wyczerpuje zapewne wszystkich osób, którym nadano ten tytuł. Jak wynika z zapisków źródłowych tytuły w okresie międzywojennym nadawano na podstawie ordynacji miejskiej z  roku 1853. Obecne archiwa Urzędu Miejskiego w Żninie zawierają informacje o tytułach przyznanych od roku 1990.

Punkty otrzymuje:
Eligiusz Kwiatkowski 10  


Pytanie 48 (29 listopada 2013): Redakcja czasopisma Pałuczanin zorganizowała niegdyś plebiscyt na najpopularniejszego obywatela Żnina. Proszę podać, w którym roku miał miejsce ten plebiscyt, wymienić osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca wraz z ilością otrzymanych głosów oraz podać czym trudnili się zwycięzcy?
 
Odpowiedź:

Plebiscyt przeprowadzono w grudniu 1927 roku. W numerze 16 Pałuczanina z dnia 25.12.1927r. opublikowano następujące wyniki:


I miejsce: Kazimierz Kinastowski (28 głosów) ksiądz pełniący posługę w parafii pw. Św. Floraina

II miejsce: Stanisław Michalski (14 głosów) był nauczycielem w żnińskim Gimnazjum.

III miejsce: Leon Ksycki (11 głosów) był właścicielem wydawnictwa w Żninie, wydawa
ł czasopismo Pałuczanin.

 
 
Punkty otrzymują:
Kinga Wielgosz 10
Robert Wiewióra 9
Adam Wielgosz 8 
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej