Start arrow Aktualności arrow Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2015 rozstrzygnięty
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2015 rozstrzygnięty Drukuj Email
31.03.2015.
ngoKomisja konkursowa powołana przez Burmistrza Żnina celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku pracowała w dniach 16.03.2015 r, 17.03.2015 r., 18.03.2015 r., 19.03.2015 r., 20.03.2015 r., 23.03.2015 r., 26.03.2015 r. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert 7-osobowy zespół przygotował propozycję podziału środków. Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem komisji zaakceptował bez zmian zaproponowaną listę rankingową i podział środków i wydał Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

Informacje dotyczące podziału dotacji umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, na stronie internetowej www.um.znin.pl (zakładka NGO-do pobrania) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie.
 
Otwarty konkurs ofert jest realizacją Uchwały Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Przypominamy jednocześnie, że oferty na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015  (Zarządzenie nr  15/2015  Burmistrza Żnina z dnia 2 lutego 2015 r.) można składać w trybie ciągłym do 30 listopada 2015  r., lub wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na ten cel.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej