Start arrow NGO arrow Środki dla NGO
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Środki dla ngo Drukuj Email
ngo_min„Fundusz dla Przyrody”
Kto może złoży wniosek?
m.in. organizacje pozarządowe
Cel zadania:

wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych

Terminy składania wniosków:

9.01.2009 r.

Wartość dofinansowania:
minimalnie  3000 zł
maksymalnie 6000 zł
Gdzie wysłać?

PTPP „pro Natura”
ul. Podwale 75
50-449 Wrocław

Więcej informacji na:
http://www.funduszdlaprzyrody.pl/
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 
ngo_minLokalne Fundusze Młodych
Kto może złoży wniosek?
organizacje pozarządowe z miejscowości do 5.000 mieszkańców
Cel zadania:

- aktywizacja młodych ludzi w wieku 16-19 lat z miejscowości do 5.000 mieszkańców
- umożliwienie im realizacji samodzielnych przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnych

Terminy składania wniosków:

7.01.2009 r.

Wartość dofinansowania:
maksymalnie 10 000 zł
Gdzie wysłać?

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa

Więcej informacji na:
http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=programy&s2=oprogramach&s3=lokalne_fundusze_mlodych
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 
ngo_minPolsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Kto może złoży wniosek?
m.in. organizacje pozarządowe
Cel zadania:

- wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży;
- promowanie dialogu międzykulturowego;
- upowszechnianie informacji inspirującej współpracę kulturalną;
- promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodzieżą polską i litewską;

Terminy składania wniosków:

15.12.2008 r.

Wartość dofinansowania:
maksymalnie 5 000 euro
Gdzie wysłać?

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Więcej informacji na:
http://frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski_konk2009
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 

 ngo_minWydarzenia artystyczne

Fundator:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kto może złożyć wniosek?

m.in. stowarzyszenia i fundacje

Cel:
Promocja, wspieranie i prezentacja współczesnych trendów i tendencji w polskiej i swiatowej kulturze
Zadania objęte konkursem:

- wydarzenia artystyczne: festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle, wystawy, koncerty prezentujące wszystkie dziedziny polskiej i światowej kultury
-przedsięwzięcia mające na celu zachowanie, popularyzację i promocje wybitnych artystów polskich

Wartość projektu:

min. 25 000 zł

Termin składania wniosków:

30 marca 2009 roku

Więcej informacji na:

http://www.mk.gov.pl/
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 

 ngo_minRozwój infrastruktury kultury

Fundator:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kto może złożyć wniosek?

m.in. stowarzyszenia i fundacje

Cel:
Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty, placówek zajmujących się działalnością kulturalną
Zadania objęte konkursem:

a) remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej;
b) przygotowanie dokumentacji technicznej
(projekty architektoniczne, studia, analizy oddziaływania na środowisko wykonalności)
c) zakup wyposażenia służacego działalności kulturalnej i edukacyjnej;
d) współfinansowanie projektów budowy i modernizacji obiektów służących działalności kulturalnej mających podpisane umowy na dofinansowanie projektu z UE;

Termin składania wniosków:

30 marca 2009 roku

Więcej informacji na:

http://www.mk.gov.pl/
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 

 ngo_min Edukacja kulturalna i diagnoza kultury

Fundator:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kto może złożyć wniosek?

m.in. stowarzyszenia i fundacje

Cel:
wspieranie i promowanie projektów twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprawnego korzystania z całokształtu materialnego i duchowego dorobku kultury
Zadania objęte konkursem:

- interdyscyplinarne projekty edukacyjne zawierające zajęcia artystyczne z udziałem artystów;
- przeglądy i konkursy artystycznej twórczości nieprofesjonalnej połączone z zajęciami warsztatowymi;
- kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące aktywne uczestnictwo w kulturze

Wartość projektu:

maksymalnie 5 000 zł

Termin składania wniosków:

30 marca 2009 roku

Więcej informacji na:

http://www.mk.gov.pl/
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 

 ngo_minLiteratura i czytelnictwo

Fundator:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kto może złożyć wniosek?

m.in. stowarzyszenia i fundacje

Cel:
Tworzenie warunków do rozwoju literatury, czytelnictwa i czasopiśmiennictwa kulturalnego
Zadania objęte konkursem:

- wydawanie i promocja wartościowej literatury pięknej,
- wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo,
- wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych,
- dofinansowanie ogólnopolskich przedsięwzięć z zakresu czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących

Wartość projektu:

min. 25 000 zł

Termin składania wniosków:

30 marca 2009 roku

Więcej informacji na:

http://www.mk.gov.pl/
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 

 ngo_minMasz pomysł? Podziel się posiłkiem!

Fundator:
Danone sp. z o.o.
Kto może złożyć wniosek?

Stowarzyszenia, grupy nieformalne (rady rodziców, grupy młodzieżowe, szkolne kluby wolontariatu), ośrodki kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, domy dziecka

Cel:

zmniejszenia niedożywienia dzieci i młodzieży, zmniejszania wykluczenia społecznego poprzez wspieranie rozwoju i aktywizację dzieci i młodzieży, edukacji z zakresu zdrowego odżywiania

Wartość projektu:

maksymalnie 5000 zł

Wymagane załączniki:
1. Odpis KRS nie starszy niz 3 miesiące
2. Statut
3. Lista osób realizujących projekt
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2007
Termin składania wniosków:

12.12.2008r.

Gdzie wysłać?
Danone sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01 – 103 Warszawa

Więcej informacji na:

http://podzielsieposilkiem.pl/

Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Weronika Nowak, pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107

 
ngo_minPomoc dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych
Kto może złożyć wniosek?
Każda organizacja, fundacja, szkoła, zrzeszenie, instytucja 
Program:
Bank Dziecięcych Uśmiechów
Termin składania wniosków:
Tryb ciągły
Gdzie wysyłać?
Odesłać lub dostarczyć osobiście do najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK
Wymagane załączniki:
  • Statut
  • Odpis z KRS
Więcej informacji na:
http://bdu.bzwbk.pl/13878
Informacje można uzyskać także w Urzędzie Miejskim w Żninie:
Małgorzata Błochowiak
pokój nr 44, tel. 052 30 31 301 w. 107
 
Zmieniony ( 26.11.2015. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej