Start arrow Aktualności arrow Wyniki konsultacji w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do Metropolii Bydgoszcz
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Wyniki konsultacji w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do Metropolii Bydgoszcz Print E-mail
czwartek, 24 marzec 2016
There are no translations available

W dniach od 15 lutego do 11 marca 2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do związku metropolitalnego „Metropolia Bydgoszcz". Podstawę od ich przeprowadzenia stanowiła uchwała nr XVII/186/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016 roku oraz zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Żnina z dnia 15 lutego 2016 roku. Natomiast tryb konsultacji oraz w szczególności wzór ankiety konsultacyjnej zostały opracowane na podstawie uchwały nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 roku.  
W ramach konsultacji wypełnionych zostało 1077 ankiet, z czego 980 było ważnych a 97 nieważnych. Wśród uchybień należy wskazać:
- puste ankiety (14),
- ankiety z zaznaczonymi odpowiedziami, bez podania danych osobowych (11),
- ankiety nieposiadające podpisu oznaczającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (11),
- ankiety wypełnione przez osoby zameldowane na pobyt czasowy na terenie gminy Żnin (32),
- ankiety wypełnione przez osoby nieposiadające pobytu czasowego ani stałego na terenie gminy (18),
- ankiety błędnie wypełnione (11, w szczególności: wypełnienie ankiety przez osoby nieletnie, brak zaznaczonej odpowiedzi, wpisanie danych osobowych niepozwalających na identyfikację osoby, wpisanie nieprawdziwych danych osobowych).
Wykres kołowy - Udział ankiet ważnych i nieważnych
Niemal 91% wszystkich ankiet (tj. 980 sztuk) zostało poprawnie wypełnionych przez osoby  uprawnione do udziału w konsultacjach. Na zadane w ankiecie pytanie „Czy jesteś za przystąpieniem Gminy Żnin do tworzonego przez Miasto Bydgoszcz wraz z innymi Gminami związku metropolitalnego o nazwie Metropolia Bydgoszcz?" odpowiedzi pozytywnej („tak") udzieliło 810 mieszkańców gminy, 55 osób było przeciwnych (odpowiedź „nie"), natomiast 115 osób wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie.
Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 19760 mieszkańców gminy Żnin. 
 
Last Updated ( piątek, 25 marzec 2016 )
 
< Prev   Next >
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej