Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Apel Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. Drukuj Email
26.01.2017.
Rada Miejska w Żninie apeluje o umożliwienie funkcjonowania
w ramach I poziomu zabezpieczenia świadczeń medycznych
Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Żninie.
 
 
Uzasadnienie:
 
Niniejsza rezolucja jest wyrazem obaw i troski Mieszkańców Gminy Żnin, albowiem planowane uchwalenie i wejście w życie Ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów bezspornie doprowadzi do zamknięcia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie. Mamy oczywiście pełną świadomość, że nasza Gmina nie jest odosobniona i podobna sytuacja spotka także inne jednostki samorządu terytorialnego.
Podkreślić należy, że Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem kapitału Powiatu Żnińskiego. Nie ulega też wątpliwości, że podmiot ten, co jest raczej sytuacją wyjątkową, bez corocznej straty bilansowej działa bez żadnych zastrzeżeń, a jakość usług znana jest i wykonywana jest na rzecz nie tylko Mieszkańców Gminy Żnin, ale też mieszkańców całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W szczególności opinia ta dotyczy właśnie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, którego opieka medyczna i zabiegi dotyczące stawów biodrowych cieszą się ogromnym uznaniem.

Na uwagę też zasługuje fakt, że Spółka ze środków własnych czyni wciąż ogromne nakłady na swój rozwój za wiedzą i zgodą jedynego udziałowca Powiatu Żnińskiego. W tym też celu wybudowany został całkowicie nowy blok operacyjny, używany właśnie przez Oddział, który ma ulec likwidacji.

Z niezrozumiałych dla nas względów planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce przewidują, iż wśród profili określających I poziom zabezpieczenia znajduje się tylko pięć podstawowych profili z zakresu świadczeń: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz pediatrii. Nie uwzględniono w nim zaś profilu z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a taki profil od kilku lat z powodzeniem i sukcesami funkcjonuje w powiatowym szpitalu w Żninie.

Na uwagę zasługuje, że Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej rokrocznie zwiększa zakres świadczonych usług zdrowotnych. Zespół Oddziału składa się aktualnie z 4 lekarzy tzw. etatowych, 2 lekarzy na dyżury, 2 rezydentów oraz 15 pielęgniarek i sanitariusza wykonuje m.in. zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego. Wg stanu na 30.09.2016 r. czas oczekiwania na zabiegi to odpowiednio około 4 i 5 lat., a w kolejce oczekujących jest ok. 900
pacjentów.
Żniński Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest oddziałem zabiegowym tzw. "ostrym", czyli duża ilość operacji, mało leczenia zachowawczego, krótkie czasy pobytu pacjentów (średni czas pobytu około 5 dni). W ciągu roku na bloku operacyjnym wykonywanych jest ponad 700 zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej. Oddział ma najwyższy wskaźnik operacyjności wśród oddziałów zabiegowych naszego Szpitala:
·w 2014 roku 94,8% ,
·w 2015 roku 92,5% ,
·I półrocze 2016 roku 92,1% .

Ponadto Oddział idealnie wpisuje się w mocno preferowaną przez Ministra Zdrowia, zasadę ciągłości i kompleksowości leczenia. Najpierw pacjent operowany jest na oddziale, następnie ci sami lekarze, którzy wykonują zabiegi, przyjmują pacjentów w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), a następnie są oni rehabilitowani w naszym Zakładzie Rehabilitacji (również w ramach umowy z NFZ). W Oddziale leczeni są nie tylko pacjenci Powiatu Żnińskiego, lecz także z Powiatu Nakielskiego, Mogileńskiego, Wągrowieckiego i Gnieźnieńskiego. Mamy również wielu pacjentów z Bydgoszczy i jej okolic. Pacjenci z tamtych rejonów bardzo chętnie poddają się operacjom w Żninie, bo czasy oczekiwania w klinikach i szpitalach wojewódzkich w Bydgoszcz i Toruniu są o wiele dłuższe. Najbliższe Oddziały z Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej znajdują się w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Na uwagę zasługuje też fakt, że Szpital, w tym planowany do likwidacji Oddział włączony jest w powiatowy system ratownictwa. W najbliższych trzech latach przez tereny Powiatu budowana będzie droga szybkiego ruchu S-5. Dla bezpieczeństwa podróżujących niezbędne jest na pewno istnienie Państwowego Ratownictwa Medycznego, w który włączony jest Szpital. W tym celu niezbędne jest posiadanie, oprócz SOR- u również Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
Dlatego też wnosimy o uwzględnienie zaproponowanej zmiany, to jest dodanie profilu z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub stworzenie możliwości prawnych wojewodom, którzy przy ustalaniu sieci szpitali najlepiej znają lokalne uwarunkowania w zakresie funkcjonowania szpitali na terenie województwa.

Niniejszą Rezolucją zobowiązujemy Burmistrza Żnina do przekazania niniejszego stanowiska Posłom i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej z Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektorowi Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
 
Radni Rady Miejskiej w Żninie
Zmieniony ( 26.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »