Poczóntek arrow Oświata arrow Konkurs na prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów 50 plus
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Konkurs na prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów 50 plus Drukuj Email
22.09.2017.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

trener-seniorzyBurmistrz Żnina oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Żninie zapraszają do składania ofert na prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów 50 PLUS na terenie gminy Żnin w okresie: od 02.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

Konkurs ma na celu aktywizację seniorów z gminy Żnin. W skład ćwiczeń gimnastycznych dla seniorów będą wchodzić: zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia stabilizacyjne oraz równoważne, zdrowe plecy, elementy Jogi, elementy Pilatesu, elementy taneczne w tym także ZUMBA, zajęcia na basenie.
Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia ww. zajęć.

 Wyłoniony w ramach konkursu prowadzący/a zajęcia ruchowe dla seniorów zobowiązany jest do:
•    przeprowadzaniem zajęć zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z okolicznymi szkołami, świetlicami oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie,
•    zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,
•    prowadzenie nadzoru organizacyjnego,
•    proponowana cena za godzinę zajęć (60 minut) wynosi 40 zł brutto.

Załączniki do wniosku:
Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty nie spełniające ww. wymogu formalnego lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

a)    Termin składania ofert upływa 28 września 2017 r. o godzinie 12:00. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, pokój nr 26, tel: (52) 3031301, w godzinach pn., śr., czw. 7:30-15:30, wt. 7:30-17:00, pt. 7:30-14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zajęcia ruchowe dla Seniorów 50 PLUS z terenu Gminy Żnin” lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UM w Żninie).
   
Bliższe informacje: Marta Orzechowska tel. (52) 30-31-301, wew. 155.

b)    Zamawiający podpisze umowę zlecenie z wybranymi wykonawcami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 
 
Zmienióny ( 22.09.2017. )
 
« poprzydni papiór   nastympny papiór »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej