Start arrow Aktualności arrow Wykazy nieruchomości
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Wykazy nieruchomości Drukuj Email
17.07.2018.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W NAJEM

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz

chnia

(m2)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu miesięcznego

w zł

 (brutto)

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

BY1Z/00014174/9

Obręb Żnin

ul. Słoneczna

Cz. dz. nr 15/12

36,00

Przedmiotową część nieruchomości stanowi grunt położony przy ul. Słonecznej w Żninie, na którym są zlokalizowane są garaże blaszane, nie związane trwale z gruntem, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Żnina przedmiotowa nieruchomość położona jest w konturze urbanistycznym B7/MW- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

90,00 zł

2.

BY1Z/00012052/4

Obręb Żnin

ul. Orzeszkowej

cz. dz. nr 206/12

15,00

Przedmiotową część nieruchomości stanowi  część gruntu - placu przy zbiegu ulic Orzeszkowej, Staszica i Mickiewicza w Żninie. Na gruncie zlokalizowany jest pawilon handlowy – kiosk stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin przyjętym uchwałami XLVI/401/2010r. Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. jest to obszar mieszkalnictwa i usług nieuciażliwych

60,00 zł

3.

BY1Z/00021571/4

Obręb Cerekwica

Cz. dz. nr 360/2

861,00

Przedmiotowa część gruntu zlokalizowana jest na terenie po byłej oczyszczalni ścieków w Cerekwicy. Jest na niej zlokalizowany maszt antenowy, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, przeznaczony do celów telekomunikacyjnych

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

861,00 zł

4.

BY1Z/00017943/2

Obręb Gorzyce

dz. nr 194/2

105,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w  sąsiedztwie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego oraz budynku niemieszkalnego – garażu i jest użytkowana jako ogródek przydomowy.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

52,50 zł

1.     Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.

2.     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3.     Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami

4.     Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Żninie na okres 21 dni, od dnia 17.07.2018 r. do 07.08.2018 r.
wz. BURMISTRZA

 

Halina Rosiak
Zastępca Burmistrza

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W UŻYCZENIE

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz

chnia

(m2)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

BY1Z/00013116/8

Obręb Gorzyce

Cz. dz. nr  139

280

.Przedmiotową część nieruchomości stanowi budynek tzw. starej szkoły w Gorzycach i budynek stodoły wraz z gruntem przyległym do tych budynków.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.

BY1Z/00017589/2

Obręb Rydlewo

 dz. nr 5/1

2891

Nieruchomość stanowi grunt zabudowany budynkami i budowlami związanymi z uprawianiem sportów wodnych – żeglarstwem. Teren jest ogrodzony i położony w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Małego Żnińskiego.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.

BY1Z/00022087/1

Obręb Jadowniki Ryc.

dz. nr 10/16

253

Nieruchomość stanowi grunt zabudowany budynkiem garażowym, pełniącym funkcję garażu dla samochodu OSP.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.

BY1Z/00002939/3

Obręb Żnin,

ul. Śniadeckich

Cz. dz. nr 722

10,91

Przedmiotową część nieruchomości stanowi lokal niemieszkalny, położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Śniadeckich w Żninie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina przedmiotowa nieruchomość położona jest w konturze urbanistycznym MWU18 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

5.     Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.

6.     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

7.     Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami

8.     Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Żninie na okres 21 dni, od dnia 12.07.2018 r. do 02.08.2018 r.
wz. BURMISTRZA

 

Halina Rosiak
Zastępca BurmistrzaZmieniony ( 17.07.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej