Start arrow Projekty unijne arrow Szkoła w Słębowie
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Szkoła w Słębowie Print E-mail
czwartek, 13 luty 2020
There are no translations available

belka_sbowo

 W dniu 30 grudnia  2019 Gmina Żnin zakończyła realizację zadania dofinansowanego
w ramach projektu
pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"

 foto_sbowo

Inwestycja zrealizowana została w ramach operacji pn. "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót dotyczył wykonania drenażu, poprawy stanu podestu zewnętrznego, konserwacji elewacji istniejącego zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Zakres inwestycji dotyczy także zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 4 lutego 2019 r. Gmina Żnin otrzyma 294 434,00 zł refundacji poniesionych kosztów zadania.
 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”
pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"
Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
poddziałania :„Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020


gora2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”
pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"
Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
poddziałania :„Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020

4 lutego 2019 Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie projektu
pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"

 zdjecie_szkoy_-_sbowo

20 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach operacji pn. "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót dotyczy wykonania drenażu, poprawy stanu podestu zewnętrznego, konserwacji elewacji istniejącego zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Zakres inwestycji dotyczy także zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie.

Przewidywane nakłady finansowe  zgodnie z kosztorysem inwestorskim na moment składania wniosku o dofinansowanie wyniosą 462 729,74 zł z czego dofinansowanie wynosi 294 434,00 zł. Ostateczny koszt robót budowlanych zostanie określony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Last Updated ( poniedziałek, 30 marzec 2020 )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej