Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Wyjaśnienia w sprawie przebiegu ul. 700-lecia w Żninie Drukuj Email
15.01.2021.

ul._700_lecia1

Dziękujemy za tak szerokie zainteresowanie naszą inwestycją. Jak przy poprzednich dwóch etapach prowadzonej inwestycji, tak i teraz poczyniliśmy ogromny wysiłek, by uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, ponieważ przy udziale środków finansowych, których źródłem byłby tylko budżet gminy, realizacja musiałaby zostać odłożona w czasie. Chcemy zapewnić jak najlepsze rozwiązania techniczne. Został już wyłoniony wykonawca 3 etapu przebudowy ul. 700-lecia. Nadmierne emocje wokół procesu przebudowy, wywoływane, a czasami wręcz podsycane na podstawie indywidualnych ocen, nie opartych na podstawowym kryterium rzetelności i obiektywności, niczemu dobremu nie służą. Dwa wcześniejsze etapy prezentują się bardzo dobrze, spotykają się z pozytywnym odbiorem, szczególnie wśród osób przyjezdnych. Jak wcześniej wspominaliśmy – ulica 700-lecia ma pełnić funkcję ruchu uspokojonego, przyjaznego pieszym i rowerzystom, ale również zapewniać możliwość poruszania się, z małą prędkością, pojazdów osobowych, z dopuszczeniem ruchu autobusów szkolnych oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t. dostarczających towar do placówek handlowych oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych przy tej ulicy.
                                
Wobec pojawiających się wątpliwości mieszkańców, dotyczących zasadności zaistniałego obecnie uskoku – najazdu od strony ronda im. Leona Lichocińskiego, bezpośrednio przed skrzyżowaniem z ul. Towarową, wyjaśniam, że ma on wyłącznie charakter tymczasowy.  Będzie funkcjonował do czasu wykonania przebudowy III etapu tej ulicy, a właściwie do czasu fizycznego rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonanie przebudowy tego zakresu przedsięwzięcia pozwoli scalić ciągłość tej osi jezdni z zakończonym w roku ubiegłym etapem drugim. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obecny status prawny tego przedsięwzięcia to proces przebudowy, który jest w trakcie. Gdyby nie troska burmistrza i podległych mu służb o dobro mieszkańców, można byłoby nie dopuścić przejezdności na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową w kierunku ronda uznając, że w świetle zakontraktowania robót budowlanych trzeciego etapu, już teraz jest to plac budowy.

Wyszliśmy jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom (pamiętamy przecież, co, z przyczyn od nas niezależnych, działo się z ul. Dworcową) i po zakończeniu z końcem 2020 r. przebudowy na odcinku od Kościoła św. Floriana do skrzyżowania z ul. Towarową, dla ułatwienia komunikacji postanowiono w sposób tymczasowy udrożnić ten ciąg (do czasu fizycznego rozpoczęcia robót trzeciego etapu). Biorąc pod uwagę obecne i prognozowane warunki atmosferyczne, rozpoczęcie robót będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Po co więc ten odcinek ulicy miałby być zablokowany? Wszystko ma służyć właściwie  rozumianemu dobru społecznemu.
Dla zobrazowania Państwu finalnego rozwiązania opisywanego problemu, które nastąpi po zakończeniu inwestycji, załączam wyciąg z dokumentacji projektowej tego miejsca. To na tej podstawie prowadzona jest przebudowa. Doskonale ilustruje to kwestie, które są powyżej opisane, czyli docelowy przebieg drogi.
 
Paweł Piechowiak, dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie
 
dsc_2481 dsc_2484

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej