Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Uzupełnienie dokumentacji GRANTY PPGR Print E-mail
wtorek, 07 grudzień 2021
There are no translations available

pgr
 
Program GRANTY PPGR - uzupełnij dokumentację do 14 grudnia!

Informacja dla osób, które złożyły do Urzędu Miejskiego w Żninie wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W związku ze zmianą wytycznych w ocenie wniosków przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” uprzejmie informujemy o konieczności uzupełnienia złożonej przez Państwa dokumentacji.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty poświadczające:

1) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR) np.:
- zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
- poświadczenie zatrudnienia w dowodzie osobistym (w starych dowodach w formie książeczki),
- świadectwo pracy z PPGR,
- umowa z PPGR,
- legitymacja ubezpieczeniowa,
- zaświadczenie z ZUS,
- zaświadczenie z KOWR itp.,
Uwaga: Należy załączyć strony z ww. dokumentów, na których znajdują się: nazwa dokumentu, potwierdzenie zatrudnienia w PGR oraz stronę zawierającą adres zamieszkania pracownika PPGR.
Prośba nie dotyczy osób, które już złożyły takie dokumenty.

2) stopień pokrewieństwa z uczniem w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR, wymienionych w oświadczeniu tj.: formularz pt. Oświadczenie uzupełniające, z dołączonymi odpisami aktów urzędu stanu cywilnego.

3) miejsce zamieszkania ucznia,
- kopia legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający uczęszczanie do szkoły i potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Żnin. W przypadku nowych legitymacji, które nie zawierają informacji o adresie zamieszkania ucznia należy załączyć załącznik: zaświadczenie ze szkoły POBIERZ TUTAJ Zaświadczenie potwierdza jednocześnie, że uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego z innego źródła oraz wskazuje adres zamieszkania ucznia. Dopuszczalne jest także pobranie zaświadczenia z ewidencji ludności o miejscu zamieszkania dziecka.
 
4) uczniowie szkół ponadpodstawowych - zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko pobiera nauki, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy, formularz pt. Zaświadczenie ze szkoły.

Załączniki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie oraz w siedzibie urzędu.

Termin i miejsce składania dokumentów

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żninie, w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r. do godziny 17:00. Pracownicy odbierający dokumenty będą pełnili dyżur w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie.
 
Oświadczenie uzupełniające do pobrania TUTAJ
Zaświadczenie do pobrania TUTAJ
 
Informacje w sprawie uzupełniania dokumentacji udzielane są pod numerami telefonów: 503 941 362, 503 941 527

Dodatkowe informacje

UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Żnin do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

 

 

Last Updated ( środa, 08 grudzień 2021 )
 
< Prev   Next >
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej