Start arrow NGO arrow Do pobrania
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Dokumenty do pobrania Drukuj Email

 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2020 ROK
 
ZARZĄDZENIE NR 242/2019 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 
 
ZARZĄDZENIE NR 243/2019 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych
do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych
Gminy Żnin w roku 2020  
 
 
 ZARZĄDZENIE NR 241/2019 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji
na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku
https://bip.umznin.pl/dokumenty/6415

 


 

Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Żnina w sprawie udzielenia dotacji

dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w 2019 roku

 http://bip.umznin.pl/dokumenty/5781

 


 

OTWARTE KONKURSY NA 2019 ROK

ZARZĄDZENIE NR 210/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

http://bip.umznin.pl/dokumenty/5677

ZARZĄDZENIE NR 211/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2019

http://bip.umznin.pl/dokumenty/5678

ZARZĄDZENIE NR 212/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

http://bip.umznin.pl/dokumenty/5679

 

 


 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

"Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 http://bip.umznin.pl/dokumenty/5648


 

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. Burmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej. Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym pod poniższym linkiem:

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4979 

 

OTWARTE KONKURSY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE NR 235/2017 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4973

ZARZĄDZENIE NR 236/2017 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2018.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4972

ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4974


 

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4917

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4884

OTWARTE KONKURSY NA 2017 r.

28 listopada 2016 roku zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert.

Zarządzeniem Nr 249/2016 Burmistrz Żnina ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 r. przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 40.000,00 zł. Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć, w konkursie z zakresu sportu w 2017 roku wynosi 120.000,00 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 80.000,00 zł będzie ujęta w konkursie ogłoszonym, w trakcie roku budżetowego. Oferty należy złożyć w Biurze Burmistrza Żnina, w terminie od 28 listopada 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. do godziny 15.30.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4263

Zarządzeniem nr 250/2016 Burmistrza Żnina został ogłoszony otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Żnin w roku 2017. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 

10 000,00  złotych. Poszczególne oferty złożone w ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane jednorazowo do kwoty 2.000,00 zł. Oferty można składać Biurze Burmistrza Żnina w trybie ciągłym od 28 listopada 2016 r. do 30 listopada 2017 r., lub wyczerpania alokacji środków na ten cel.

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4264

 

Zarządzeniem Nr 251/2016 Burmistrz Żnina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2017 r. (przeznaczona na ww. konkurs) określona w projekcie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok wynosi 206 500,00 zł. 1. Oferty należy składać w Biurze Burmistrza Żnina, w terminie od 28 listopada 2016 r do 22 grudnia 2016 r. do godz. 15.30

http://bip.umznin.pl/dokumenty/4265

 


 

ZARZĄDZENIE nr 226/2016 Burmistrza Żnina w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

 

Ankieta - Roczny Program Współpracy na rok 2017.doc

Formularz - program 2017.doc

 Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenie jednostki budżetowej o nazwie

"Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie"

[ZB_112-2016] Burmistrza Żnina w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" oraz projekt uchwały

   

 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

 Zarządzenie nr 99/2016 w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016 

 

Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2015

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenie jednostki budżetowej o nazwie

"Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie"

 [ZB-38-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie"

Projekt Uchwały w sprawie powołania  Centrum Organizacji Pozarządowych-do konsultacji

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie"

 

 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2016

 Pożytek publiczny - 2016
ZB-222-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Regulamin do pobrania

Do pobrania

Wzór oferty

 Wzór sprawozdania

Wyniki otwartego konkursu ofert - pożytek publiczny 2016

 

Sport-2016
ZB-223-2015  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku
Regulamin do pobrania

Do pobrania

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania


 
Wkład własny – 2016
ZB-224-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016
 Regulamin do pobrania

Do pobrania

Wzór oferty

 Wzór sprawozdania

 


Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016

Do pobrania

 Sprawozdanie


 

ZARZĄDZENIE nr 214 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Pobierz projekt


ZARZĄDZENIE nr 213 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym

Projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym

Pobierz projekt


Ankieta - Roczny Program Współpracy na rok 2016

[TP.0057.1.2015] Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIX/384/2013 Rady Miejskiej w Żninie z 15 listopada 2013 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

[TP.0057.2.2015] Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2014


 Otwarte konkursy ofert 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 2 lutego 2015 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Wzór sprawozdania
OGŁOSZENIE WYNIKÓW - pożytek publiczny - Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Żnina z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy


ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015

Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Wzór sprawozdania


ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku
OGŁOSZENIE WYNIKÓW - [ZB_059-2015] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

 


Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Pobierz projekt

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z konsultacji Rocznego Programu Współpracy 2015

Roczny Program Współpracy na rok 2015


Ankieta do Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Pobierz ankietę

 

Otwarte konkursy ofert 2014 r.

ZB_21-2014 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Żnina z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Żnina z dnia 29 listopada 2013 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Żnina z dnia 29 listopada 2013 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert dotacje dla NGO 2014 - WYNIKI - ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 marca 2014  r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy


 

  Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Informacja Burmistrza

Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014


 Ankieta do Rocznego Programu Współpracy na rok 2014


Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Żninie z 29 listopada 2011 r. w sprawie 'Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'

Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2012  


Otwarte konkursy ofert 2013 r. - SPORT

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku

 Ogłoszenie wyników SPORT - ZARZĄDZENIE Nr 36/2013 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 rok


Otwarte konkursy ofert 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników POŻYTEK PUBLICZNY 2013 - ZARZĄDZENIE Nr 37/2013 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 marca 2013  r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy

Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2013

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania

 


 Roczny Program Współpracy na rok 2013 - projekt

 


Ankieta konsultacyjna dotycząca propozycji zadań do rocznego programu współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

pobierz


Otwarte konkursy ofert 2012:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na rok 2012

2. Otwarty konkurs ofert na wkład własny na rok 2012

3 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2012

 

Wzór oferty na realizację zadania publicznego 

Wzór umowy na realizację zadania publicznego 

Wzór sprawozdania 

Aktualizacja harmonogramu

Aktualizacja kosztorysu

Aktualizacja opisu działań


Konsultacje uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 i Rady Pożytku Publicznego Gminy Żnin

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji
Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Informacja Burmistrza Żnina dot. Rocznego Programu Współpracy na rok 2012
Projekt uchwały

Konsultacje dot. Rady Pożytku Publicznego Gminy Żnin

Informacja Burmistrza Żnina dot. Rady Pożytku Publicznego
Projekt uchwały
Sprawozdanie burmistrza Żnina z konsultacji projektu uchwały rady pożytku publicznego
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin
Zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin


 Ankieta 1 Roczny Program Współpracy 2012
Ankieta 2 Wieloletni Program Współpracy 2012-2017


Zarządzenie Burmistrza Żnina nr 71/2011 z 1 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2011 roku.

 


 

Zarządzenie Burmistrz Żnina nr 55/2011 r. z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu  w 2011 roku.


Zmiana rocznego programu współpracy na rok 2011:
Sprawozdanie z konsultacji
Uchwała Rady Miejskiej w Żninie dot. zmiany


Dnia 8 kwietnia 2011 r. Burmistrz Żnina wydał Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy. Treść zarządzenia.


Konsultacje uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Informacja Burmistrza Żnina o konsultacjach
Projekt uchwały


Otwarte konkursy ofert 2011:

 1. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych


Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania NOWE WZORY

Wzór oferty na realizację zadania publicznego NOWY WZÓR

Wzór umowy na realizację zadania publicznego NOWY WZÓR

Wzór sprawozdania NOWY WZÓR


Uchwała Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Załącznik nr 1 - wzór wniosku

Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu „Uchwała Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu”


Roczny Program Współpracy Gminy Żnin na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Projekt Rocznego Programu współpracy na rok 2011

Ankieta dotycząca rocznego programu współpracy na rok 2010


  Wzór oferty

Instrukcja do sprawozdania

Wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 (pdf)

Otwarte konkursy ofert 2010:
1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
2. Konkurs ofert na bieżące koszty utrzymania oraz kosztów funkcjonowania obiektów placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy Żnin, w których prowadzone są Niepubliczne Szkoły Podstawowe i Gimnazja
3. Konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
4. Konkurs ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

Rozstrzygnięcia konkurów 2010:

1. przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku
2. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy
3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia - niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja

4. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Zmieniony ( 19.11.2019. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej