Start arrow Urząd Miejski arrow Struktura Urzędu
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Drukuj
Struktura organizacyjna urzędu miejskiego w żninie oraz podział zakresu nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, komunalnymi osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi z udziałem gminy żnin. Struktura jest następująca. Burmistrz. Pod burmistrzem są: Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz: wydział infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji, wydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, gminne centrum zarządzania kryzysowego, wydział audytu i kontroli wewnętrznej, urząd stanu cywilnego, stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zakład wodociągów i kanalizacji wik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo usług komunalnych puk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, novago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, żnińska kolej powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Pod zastępcą burmistrza znajdują się" wydział turystyki, promocji i rozwoju gminy, wydział edukacji, kultury i sportu, wydział polityki społecznej i zdrowia. Pod wydziałem turystyki, promocji i rozwoju gminy znajduje się centrum organizacji pozarządowych. Pod wydziałem edukacji kultury i sportu znajdują się: żniński dom kultury, miejska i powiatowa biblioteka publiczna, muzeum ziemi pałuckiej, miejski ośrodek sportu oraz placówki oświatowe - przedszkola, szkoły. Pod wydziałem polityki społecznej i zdrowia znajdują się: miejski ośrodek pomocy społecznej oraz żłobek gminny. Pod sekretarzem znajdują się: wydział organizacyjny, biuro burmistrza, biuro rady miejskiej, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz zespół radców prawnych. Pod pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych znajduje się kancelaria informacji niejawnych. Pod skarbnikiem znajdują się: wydział budżetu i gospodarki oraz samorządowe centrum usług wspólnych.
Zmieniony ( 20.02.2017. )