Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Ochrona Zlewni Rzeki Gąsawki - Etap II Drukuj Email

ozrg_etap2_nagl

OCHRONA ZLEWNI RZEKI GĄSAWKI – ETAP II


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 
Gmina Żnin realizuje Projekt „Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap II”. Jako jedna z dwóch gmin w województwie, Gmina Żnin otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dzięki projektowi do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 267 posesji, a wybudowana sieć będzie miała długość 8,55 km, w tym: sieć główna - 6,1 km, przyłącza kanalizacyjne - 1,49 km oraz rurociąg tłoczny - 0,96 km. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 1143 nowych użytkowników. Wskaźnik koncentracji dla całego projektu wynosi 151,1 osób/km sieci. Współczynnik wyposażenia aglomeracji Żnin-Gąsawa w system kanalizacji wzrośnie z 80,59% do 85,86%. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest na rok 2009 (III i IV kwartał). Kanalizacja sanitarna powstanie w miejscowościach: Podgórzyn, Jaroszewo oraz w Żninie w ulicach: Brzegowa, Konopnickiej, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Żeglarska, część Moniuszki i część Podgórnej.

Nadrzędnym celem projektu „Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap II” jest podniesienie atrakcyjności regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze będzie zrealizowany poprzez zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków oraz likwidację uciążliwych szamb. Budowa sieci kanalizacji na terenie gminy Żnin przyniesie ze sobą wiele korzyści społeczno-ekonomicznych. Korzyści te wiążą się z poprawą jakości życia mieszkańców oraz ze zmniejszonym ładunkiem zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do okolicznych wód i gleb.

Należy podkreślić ponadlokalny charakter planowanej inwestycji, gdyż zanieczyszczana dotychczas rzeka Gąsawka jest eksploatowana również przez mieszkańców innych gmin i powiatów, przez które przepływa. Poprawa walorów estetycznych regionu oraz lepsze wyposażenie w infrastrukturę techniczną wynikające z budowy kanalizacji zapewni rozwój turystyki, co w dłuższej perspektywie pobudzi wzrost zatrudnienia.

Planowane przedsięwzięcie stanowi kontynuację wdrażania koncepcji rozwoju sieci kanalizacji na terenie gminy. Jest to drugi etap inwestycji związanej z ochroną zlewni rzeki Gąsawki. Pierwszy etap także uzyskał dotację unijną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość kwalifikowalna Projektu wyniosła 4 416 507,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1 995 269,58 zł oraz 2 421 237,51 zł z budżetu Gminy Żnin.


Rozpoczęcie realizacji Projektu: I kwartał 2007 roku
Zakończenie realizacji Projektu: IV kwartał 2009 roku

SERWIS PROGRAMU OPERACYJNEGO

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ozrg_etap2_dol

 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej