Poczóntek arrow Gospodarka
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Gospodarka Drukuj
17.09.2007.
Gmina Żnin leży na łobszarze 251, 55 km2, z czegó miasto Żnin – 8,35 km2. Zimia orno to 20188 ha (201,88 km2) i stanowiom 80,25 % łobszaru gminy, bory i zimie zadrzewióne  to razem 1462 ha. Łobszar gminy zaliczóny jes do dwóch regionów ziymno – rolniczych: Żnińsko – Mogileńskiygo i w mały czynści do Szubińsko – Barcińskiygo. Żnin  jes gminom rolniczom.

Rolnictwo
Łocyna rolniczy przestrzeni rolniczy jes dość wysoko i wynosi 82,6 ponktów (na 100 możliwych). Produkcjo rolno jes prowadzóna na zimiach ornych przy małym  udziale użytków zielónych i sadów.

Struktura użytków rolnych:
zimie orne – 18805 ha (93,15%)
użytki zielóne – 1247, 5 ha (6,18%)
sady - 135,5 ha (0,67%)

Bez rok produkcja róślinno to równowartoś ponad 100 tys. tón ziorków pszynicy, 65% produkcji roślinny stanowiom zboża,  z czegó: pszynica 25%, jynczmień 19%, buroki cukrowe 16%. Produkcja z łonk i pastwisk wynosi 4,5 %. Produkcja zwierzynca jes niższo łod roślinny. Pośród stworów nojwiyncy rolniki czymajom  świnioków.
Przeciyntna wielkoś gospodarki to 15,8 ha.
Nojważniejsze uprawy:
- śtyry zboża zajmujom 63% całkij powierzchni upraw,
- pyry  to  11%   całkij powierzchni upraw
- buroki cukrowe to 9% całkij powierzchni upraw
- inne uprawy to 17% całkij powierzchni upraw.
 
Media
 
Załopatrzenie w ciepło
Gównym źródłym ciepła dlo Żnina jes kotłownio znajdujonca sie w dzielnicy składowo – przemysłowy i mo łyna   dwa kotły WP10 ło mocy 11,6 MW kożdyn. Dugość rury grzewczy to 23,5 km. Na terenie gminy znajdujom sie kotłownie ogrzewajónce bloki w Brześciu i Cerekwicy.
 
Załopatrzenie w wode
Dugość wodociongów to 257 379 mb. Stan sieci można łokreślić jako dostateczny.   Prawie całko gmina jes zwodociongowano. W gminie jes 17 ujynć wody (dodać 5 byndoncych własnościom Agencji Własności Rolny Skarbu Państwa), 7 stacji uzdatniania wody (dodać 4 byndonce własnościom  AWRSP) i 3466 przyłonczy prowadzónych do budynków.  
 
Załopatrzenie w gaz
Żnin ma gaz zimny z gazociongu wysokiego ciśnienia DN 150 odcinek Barcin – Żnin. Stacjo redukcyjno – pomiarowo gazu piyrwszygo stopnia lezy poza granicami administracyjnymi miasta łod stróny wsi Murczyn. Łobszar wiejski  nie je zgazyfikowany przewodoweo. Gmina ma  opracowanom w 1999 roku „Koncepcje programowom gazyfikacji gminy oraz pónocno – zachodni czynści miasta”. W programie zaplanowano budowe gazociongów.
 
Telefony
Stan sieci telekomunikacyjny jes fest. Telekomunikcja Polska S.A. ma automatycznom centrale we Żninie oraz po wiochach, jak w Brześciu, Gorzycach i Jadownikach Rycerskich. Łoprócz  TP.S.A. na łobaszarze miasta i gminy działo operator  „EL – Net” S.A.


Drogi
Nojważniejsze na łobaszerze gminy som drogi:
- krajowe                   14,00 km,
- wojewódzkie           22,00 km,
- powiatowe               130,00 km,
- gminne                     164,00 km. 

Kanaliza
Dugość kanalizy:37 920 mb
Dugość i liczba przyłonczy do budynków: 11580 mb/681szt. Ilość podłonczónych dómów: miasto Żnin 70%, Cerekwica 85%, Brześć 100%, Jadowniki Ryc. 50%, Sielec 90%, Wilczkowo 90%, Kaczkówko 100%. Som w planach nastympujonce budowy kanalizy:
Sielec – Podobowice – Słębowo – Cerekwica
Chejmanówka – Białożewin – Żnin
Uścikowo – Cerekwica
Kanaliza i deszczówka: ul. Ogrodowa (Znin)

Oczyszczalnie ścieków:
Oczyszczalnio ścieków w Jaroszewie
Typ oczyszczalni: mechaniczno – biologiczno – chemiczno
Całkowito pojymność: 5 200 m3/dobe
Przeciyntna moc przerobowa: 2 500 m3/dobe ( nie całkim wykorzystano) 

Zmienióny ( 20.09.2007. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej