Start arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Urząd Stanu Cywilnego

Przeszukaj to FAQ

W tym dziale znajduje się 15 pytań.
Strony: Ť 1 2

Pytania:
Zależy nam na tym, aby wziąć ślub we wtorek. Poznaliśmy się dokładnie rok temu i chcielibyśmy przypieczętować nasza miłość właśnie tego dnia, w okrągłą rocznicę. Czy kierownik USC udziela ślubów także w środku tygodnia?
Po ślubie chciałabym pozostać przy swoim nazwisku, ponieważ bardzo się do niego przyzwyczaiłam. Czy to możliwe?
Chcielibyśmy razem z narzeczoną wziąć ślub w kościele. Czy to prawda, że wcześniej powinniśmy przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego?
Mieszkam w Szczecinie, ale ślub zawierałam w Żninie. Teraz potrzebuję odpis aktu małżeństwa. Czy muszę przyjechać osobiście do Świdnicy po odpis?
Urodziłem się w Świebodzicach, ale mieszkam w Żninie. Gdzie znajduje się mój akt urodzenia? Do którego Urzędu Stanu Cywilnego powinienem pójść, aby dostać odpis aktu urodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Zależy nam na tym, aby wziąć ślub we wtorek. Poznaliśmy się dokładnie rok temu i chcielibyśmy przypieczętować nasza miłość właśnie tego dnia, w okrągłą rocznicę. Czy kierownik USC udziela ślubów także w środku tygodnia?
Oczywiście, ślub cywilny może się odbyć także w dzień powszedni. Dokładną datę i godzinę uzgadnia się z urzędnikiem przy składaniu zapewnienia, jednak należy pamiętać, aby zgłosić się najpóźniej 31 dni przed planowaną datą ślubu. Śluby nie odbywają się w naszym USC tylko w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, oczywiście z wyłączeniem sobót, kiedy jest najwięcej ślubów. Ślubów nie organizujemy także w Wielką Sobotę oraz w Wigilię Bożego Narodzenia – jeśli w danym roku wypada ona w sobotę. Jeśli zależy Państwu na konkretnej dacie i godzinie, to warto zawczasu zarezerwować termin, bo może się okazać, że jest on zajęty lub USC nie pracuje tego dnia.
Po ślubie chciałabym pozostać przy swoim nazwisku, ponieważ bardzo się do niego przyzwyczaiłam. Czy to możliwe?
Oczywiście, tak. Przy zawarciu związku małżeńskiego może Pani pozostać przy swoim nazwisku, dołączyć do niego – w dowolnej kolejności - nazwisko męża lub przyjąć całkowicie nazwisko męża. Również Pani przyszłemu mężowi przysługują te same prawa w wyborze nazwiska. Nazwiskami nie możecie się Państwo jedynie wymienić. Sugerowalibyśmy, abyście Państwo wcześniej, przed przyjściem do USC, uzgodnili jakie nazwiska będziecie nosić po ślubie oraz zdecydowali o nazwiskach noszonych przez Wasze przyszłe dzieci. Istnieje zasada wynikająca z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, że dziecko nosi nazwisko ojca lub matki. Nie możecie więc Państwo przewidzieć innego, „trzeciego” nazwiska dla dzieci. Przyszli małżonkowie często pytają nas także – czy dzieci mogą nosić dwuczłonowe nazwiska? Odpowiadamy: tak, jeśli na takie nazwisko zdecyduje się przy ślubie choć jedno z rodziców.
Chcielibyśmy razem z narzeczoną wziąć ślub w kościele. Czy to prawda, że wcześniej powinniśmy przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego?
Tak, jeśli chcielibyście Państwo, aby Wasze małżeństwo wywierało również skutki w obrębie prawa cywilnego. 15 listopada 1998 roku, pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, podpisana została tzw. umowa konkordatowa. Zgodnie z tym dokumentem istnieje możliwość zawierania tylko jednego ślubu -  „konkordatowego” - a nie jak do tej pory dwóch - cywilnego i kościelnego. Aby załatwić związane z tym formalności w USC, trzeba nas odwiedzić nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, aby otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie jest ważne tylko przez 3 miesiące od daty wystawienia). Zanim jednak otrzymacie Państwo zaświadczenia, musicie złożyć przed urzędnikiem zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Do USC musicie Państwo przyjść razem, ponieważ przy składaniu zapewnienia należy podjąć decyzję o wyborze nazwisk noszonych po ślubie oraz nazwisk Waszych dzieci. Koniecznie musicie mieć Państwo ze sobą dowody osobiste oraz odpisy skrócone swoich aktów urodzeń (odpisów nie muszą przedstawiać osoby urodzone w Żninie, a jeśli choć jedna z osób pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, powinniście Państwo także przedstawić dowód ustania poprzedniego małżeństwa  - np. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu zgonu dotychczasowego współmałżonka (jeśli zdarzenia te zarejestrowane są w USC w Żninie, wówczas narzeczeni zwolnieni są z obowiązku przedstawiania odpisów). Oczywiście ślub „konkordatowy” to przywilej, a nie obowiązek. Jeśli chcielibyście Państwo mieć dwa śluby – cywilny i wyznaniowy – nie ma takich przeszkód prawnych. Pamiętajcie też Państwo, że przy składaniu dokumentów do ślubu należy się przygotować na opłaty skarbowe (opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego. Podstawowa opłata wynosi 84 zł – zarówno w przypadku ślubu cywilnego jak i „konkordatowego”.
Jeśli ślub miałby być zawierany z cudzoziemką (cudzoziemcem), wówczas osoba ta musi przedstawić identyczne dokumenty, jak obywatel Polski, przy czym dodatkowo musi posiadać „zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą”, wystawiane najczęściej przez urząd stanu cywilnego kraju, którego jest obywatelką (obywatelem). Większość krajów wydaje takie zaświadczenia. Z obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia może zwolnić jedynie polski sąd.
Mieszkam w Szczecinie, ale ślub zawierałam w Żninie. Teraz potrzebuję odpis aktu małżeństwa. Czy muszę przyjechać osobiście do Świdnicy po odpis?
Osobisty przyjazd nie jest konieczny. Wystarczy, że napisze Pani do nas podanie o wydanie odpisu i wyśle je na adres: Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin lub faksem na nr: 052 303 11 03. W podaniu należy podać miejsce, dokładną datę ślubu, lub przynajmniej rok zawarcia małżeństwa a także nazwisko męża. Koniecznie musi Pani także podać cel uzyskania odpisu, swój adres do korespondencji i ewentualnie nr telefonu. Odpis wyślemy na adres USC w Szczecinie, o czym zostanie Pani powiadomiona, i tam za kilka-kilkanaście dni odbierze go Pani, uiszczając także opłatę, jeśli będzie to konieczne. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Urodziłem się w Świebodzicach, ale mieszkam w Żninie. Gdzie znajduje się mój akt urodzenia? Do którego Urzędu Stanu Cywilnego powinienem pójść, aby dostać odpis aktu urodzenia?
Nasz USC obejmuje swym zasięgiem Miasto i Gminę Żnin. Jeśli urodził się Pan w Świebodzicach, to w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego otrzyma Pan odpis swojego akt urodzenia. Ta zasada dotyczy wszystkich aktów stanu cywilnego, także aktów małżeństw i zgonów. Przekładając tę zasadę na język potoczny, można by powiedzieć: „gdzie fakt – tam akt”, czyli gdzie tam gdzie nastąpiło zdarzenie (urodzenie, małżeństwo, zgon) tam znajduje się akt.

SimpleFAQ V2.50