Oferta inwestycyjna Żnina

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terenów inwestycyjnych. Atrakcyjność Żnina jako dobrego miejsca do prowadzenia biznesu została już dostrzeżona i doceniona przez takie przedsiębiorstwa jak Pepsi-Cola General Bottlers Poland (Stany Zjednoczone). Nichirei Holding (Japonia), Köhler+Bovenkamp (Niemcy), które od wielu lat z powodzeniem prowadzą działalność w naszej gminie.

Żnin leży w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 5 - bardzo ważny szlak komunikacyjny łączący północ z południem. Obecnie trwają prace nad podniesieniem standardu tej drogi do drogi ekspresowej. W 2019 r. planowane jest całkowite ukończenie drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Gdańsk. Droga ta to ważny strategicznie i logistycznie korytarz łączący autostrady A1 i A2. Wokół Żnina powstaną 3 węzły drogowe na drodze ekspresowej, które jeszcze bardziej zwiększą atrakcyjność terenów inwestycyjnych w gminie.

Nasze atuty to:
  • system zwolnień podatkowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, do 10 lat zwolnienia z podatku od nieruchomości;
  • dobra lokalizacja przy drodze krajowej nr 5;
  • bliskość dużych ośrodków miejskich: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Toruń, Poznań;
  • bliskość międzynarodowych portów lotniczych w Bydgoszczy i w Poznaniu;
  • dostępność terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej Żnina;
  • pełne wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną;
  • rozwinięte rolnictwo;
  • walory kulturowe, przyrodnicze i turystyczne regionu. 
Mapa pobliskich dróg i autostrad 
Połączenia transportowe  
 
Transport drogowy  Droga krajowa nr 5, realizacja projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S5 w bliskim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych 
Porty rzeczne i morskie ca 40 km - Bydgoszcz 

Kolej

Bocznica kolejowa 

ca 40 km - Bydgoszcz, ca 35 km - Inowrocław, ca 40 km - Gniezno

ca 18 km - Barcin 

Lotniska międzynarodowe

ca 40 km - Bydgoszcz, ca 90 km - Poznań 

Najbliższe miasta wojewódzkie ca 40 km - Bydgoszcz, ca 80 km - Toruń, ca 90 km - Poznań
 
Oferta inwestycyjna  
 
 teren1 TEREN INWESTYCYJNY NR 1
Żnin, ul. Fabryczna
 teren3 TEREN INWESTYCYJNY NR 2
Żnin, ul. Fabryczna
(obszar sołectwa Jaroszewo)
Zmieniony ( 11.10.2016. )