Kultura
Sztuka ludowa Pałuk

Położenie między Wielkopolską, Kujawami a Pomorzem spowodowało przenikanie się na Pałukach wpływów tych regionów. Kultura ludowa Pałuk należy do pnia wielkopolskiego. Jednak dialekt, kultura i sztuka ludowa, obyczaje i tradycje wykształciły na przestrzeni wieków określoną tożsamość Pałuczan, poczucie odrębności w stosunku do sąsiadów, patriotyzm lokalny oraz przywiązanie do ziemi. W czasach obecnych służą temu imprezy organizowane na terenie całych Pałuk np. „Jesień na Pałukach” w Żninie.

Tradycje kulturalne Pałuk sięgają jeszcze czasów średniowiecznych. Przejawiają się one przede wszystkim w zabytkach architektury, np. ruiny zamku w Wenecji, kościoły i wieża ratuszowa w Żninie.
Zmieniony ( 16.05.2011. )