Lokalizacja
Gmina Żnin położona jest w południowo - zachodniej części województwa kujawsko -pomorskiego i sąsiaduje z gminami: Barcin, Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Szubin, Wapno.

Według  J. Kondrackiego gmina należy do mezoregionu Pojezierze Gnieźnieńskie będącego częścią makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W podziale R. Galona obszar gminy określony jest jako Pojezierze Żnińskie.

Osią gminy jest droga krajowa nr 5 łącząca Bydgoszcz z Gnieznem i Poznaniem. Ważną rolę odgrywa również droga wojewódzka nr 251, przebiegająca od Inowrocławia w kierunku Wągrowca. Dzięki tak dogodnemu połączeniu można swobodnie dotrzeć i odwiedzić Żnin i okolice.

Teren gminy Żnin znajduje się w obrębie krainy historyczno - etnograficznej, którą określa się mianem Pałuk.
Krajobraz regionu charakteryzuje się licznymi jeziorami rynnowymi położonymi pośród pagórków i lasów. Stąd tez Pałuki nazywane są „krainą 130 jezior”.

Zmieniony ( 09.08.2011. )