Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III

indywidualizacja

Z dniem 1 września 2010 r. Gmina Żnin podpisała umowę partnerską z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na rzecz realizacji projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

W projekcie udział biorą 4 Szkoły Podstawowe:

- Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Śniadeckiego w Żninie,
- Szkoła Podstawowa w Słębowie,
- Szkoła Podstawowa im. K. Janickiego w Januszkowie.


W placówkach tych prowadzone są zajęcia:

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (arteterapia dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia dla dzieci z ADHD, z rodzin patologicznych i z zaburzeniami zachowania),
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie percepcji manualnej i wzrokowej, zajęcia z orgiami, zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie,
- rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie oraz w zakresie nauki języka angielskiego.


Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to 264 917,00 PLN.
Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl