Osiedla
06.04.2012.

Informujemy, że z dniem 31 marca 2012 r.

na mocy uchwały Rady Miejskiej w Żninie ( URM_XV_136-2012 ) z dnia 29 luty 2012 r.

osiedla miasta Żnin - jako jednostki pomocnicze - zostały zlikwidowane.

 

Uchwała weszła w życie po 14 dniach od momentu opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 marca 2012 pozycja 597.

 

Zmieniony ( 06.04.2012. )