Komputer dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
13.01.2015.
przeciwdzialanie_wykluczeniu_cyfrowemuInformujemy o dodatkowym naborze wniosków w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)."
W ramach projektu można uzyskać komputer wraz z doposażeniem dla osób niepełnosprawnych. Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie do 16 stycznia 2015 r.
 
Projekt skierowany do:
  • osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (osoby od lat 16),
  • uczniów (dzieci i młodzież ucząca się) posiadających prawo do pobierania stypendium socjalnego typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osób z gospodarstwa domowego w trudnej sytuacji materialnej (osób pełnoletnich i niepełnoletnich) – osób spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych.