Szkolenie dla organizacji pozarządowych
05.02.2015.
ngo2 lutego 2015 r. Burmistrz Żnina ogłosił otwarte konkursy ofert: na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015 oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2015.
 
W związku z powyższym Urząd Miejski w Żninie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na szkolenie, które odbędzie się 11 lutego 2015 r. (środa) o godz. 17.30  w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie, dotyczące zasad obejmujących tegoroczne konkursy ofert. Uczestnicy szkolenia w czasie zajęć warsztatowych zapoznają się również z zasadami wypełniania wniosków grantowych, zostaną także poinformowani o nowych możliwościach, które otwierają się przed nimi w bieżącym roku kalendarzowym.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w szkoleniu.