Wybory uzupełniające do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin
05.02.2015.
ngoZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Żninie  określiła w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W związku z podjętą Uchwałą nr XII/102/2011 z 26 października 2011 r. (§ 1 ust. 3 Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin) oraz faktem, iż jeden z członków rady w dniu 03 lutego 2015 r. złożył rezygnację zapraszamy na zebranie delegatów 11 lutego 2015 r. (środa) o godz. 17.00 w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie, którego celem jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających skład Rady do końca trwającej kadencji .
Przed spotkaniem prosimy o wypełnienie załączonego upoważnienia do reprezentowania stowarzyszenia w głosowaniu na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.