Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
13.02.2015.
img_0346Dziś o godz. 11.00 odbyła się uroczystość z okazji 73. rocznicy powstania Armii Krajowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego licznie stawiły się poczty sztandarowe szkół, młodzież szkolna oraz przedstawiciele żnińskich instytucji i władz samorządowych.
Uroczystość otworzył i poprowadził Pan Franciszek Szafrański, Prezes Żnińskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie Pan Robert Szafrański przybliżył zgromadzonym sylwetki żnińskich Żołnierzy Wyklętych a wśród nich postać Druha Zbigniewa Makowskiego, wieloletniego komendanta Hufca ZHP w Żninie, który przeszedł gehennę prześladowań żołnierzy AK.


Kolejnym punktem programu było złożenie wiązanek przez zgromadzone delegacje pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. W imieniu władz Gminy Żnin wiązankę złożyli i zapalili znicz Burmistrz Żnina Robert Luchowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Koziełek. Na zakończenie ks. Tadeusz Nowak, Dziekan Dekanatu Żnińskiego, poprowadził wspólną modlitwę i udzielił zebranym błogosławieństwa.