Dotacje dla NGO
20.02.2015.
ngo
 
      • Granty edukacyjne programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia" do wygrania!
      • Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji" - inkubator + dotacje
      • Fundacja BGK dofinansuje 42 projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich   w konkursie grantowym „Na dobry początek!"
      • Dotacje dla wsi

 

 

Granty edukacyjne programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia" do wygrania!

Rusza kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia". Do 13 marca publiczne żłobki i kluby dziecięce, organizacje pozarządowe oraz publiczne biblioteki mogą ubiegać się o środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych, związanych z prawidłowym żywieniem kobiet w ciąży i dzieci w pierwszych latach życia. Do wygrania jest 15 grantów finansowych, każdy na kwotę 5000 zł brutto.

Więcej informacji:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1351658.html

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji" - inkubator + dotacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji" inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2015 roku.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1351802.html

Fundacja BGK dofinansuje 42 projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich   w konkursie grantowym „Na dobry początek!"

Fundacja BGK nagrodziła 42 projekty wyrównujące szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Ponad pół miliona złotych wyniesie łączna wartość wszystkich projektów w 7. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!", w tym 353 tysiące zł dofinansowania.

Projekty są skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe zorganizują dla nich zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, językowe, przyrodnicze i sportowe. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku dzieci będą poznawać zawody, uczyć się wyrażania emocji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Powstaną grupy zabawowe dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną. Planowane działania obejmują także wycieczki po okolicy, poznawanie sztuki ludowej i rękodzieła, warsztaty kulinarne i ceramiczne, warsztaty bajkoterapii i kreatywności oraz udział w grach terenowych. Odbędą się też zajęcia logopedyczne oraz warsztaty i konsultacje dla rodziców.

Więcej informacji:
http://www.fundacjabgk.pl

Dotacje dla wsi

Organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, lokalne organizacje religijne i organizacje młodzieżowe, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, biblioteki znajdujące się poza miejscowością gminną, niepubliczne placówki muzealne i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.
Projekt może być także realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców będących siedzibą gminy tylko przez lokalne organizacje samodzielnie prowadzące swoją działalność i posiadające własne konto bankowe.

Więcej informacji:
Fundacja Wspomagania Wsi