Trwają zebrania wyborcze w sołectwach Gminy Żnin
03.03.2015.
img_0528W lutym i marcu br. w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin upływa czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich wybranych w lutym i marcu 2011 roku. Zgodnie ze statutami poszczególnych sołectw, po upływie kadencji organów tych jednostek przeprowadza się wybory nowych organów na kolejna czteroletnią kadencję. Burmistrz Żnina zarządzeniem nr 19/2015 z dnia 3 lutego br. określił harmonogram zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw – sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Żnin.
 
Do tej pory zebrania odbyły się w 11 sołectwach. Najbliższe odbędą się w sołectwach:
•    Słębowo 3 marca godz. 19:00 – Szkoła Podstawowa w Słębowie,
•    Jaroszewo 4 marca godz. 18:30 – świetlica wiejska w Jaroszewie,
•    Uścikowo 5 marca godz. 18:30 – biuro P.P.H.U. CERPLON Sp. z o.o. Z.R. w Uścikowie,
•    Sielec 5 marca godz. 18:30 – świetlica wiejska w Sielcu,
•    Jadowniki Rycerskie godz. 18:30 – budynek byłej szkoły w Jadownikach Rycerskich.
Mieszkańcy sołectw, w których odbywają się zebrania powiadamiani są w drodze obwieszczenia Burmistrza Żnina wywieszanego w wiejskich gablotach i słupach ogłoszeniowych na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Wybory sołtysów i rad sołeckich potrwają do 1 kwietnia 2015 r.
 
img_0523 img_0527