Akty prawne

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zmieniony ( 21.02.2008. )