Lista katyńska Gminy Żnin
09.04.2015.
tablica_katynskaPod adresem www.um.znin.pl/Historia/Lista katyńska zamieszczona została lista katyńska Gminy Żnin zawierająca nazwiska ofiar zbrodni katyńskiej z terenu miasta i gminy Żnin. Została ona opracowana w roku 2014 w ramach renowacji Pomnika Ofiar Katynia, współfinansowanej ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 25.000 zł. Lista ta znajduje się na nowej tablicy wykonanej przez Zbigniewa Dolskiego w ramach renowacji obiektu.
 
Lista katyńska Gminy Żnin jest efektem przestudiowania materiałów będących w posiadaniu tut. Urzędu Miejskiego oraz przeszukiwania zasobów Internetu. W szczególności wykorzystana została publikacja Wojciecha Śmigielskiego pt. "Mieszkańcy Żnina i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940", która ukazała się w 1996 roku w Żnińskich Zeszytach Historycznych. Lista katyńska opracowana przez Wojciecha Śmigielskiego została uzupełniona w 1997 roku o kolejne dwa nazwiska, zgodnie z treścią Jego artykułu zamieszczonego w numerze 29/97 Tygodnika Lokalnego "Pałuki" z dnia 17 lipca 1997 r. Kolejnym źródłem informacji były efekty badań Józefa Marosza, urodzonego w Żninie i zamieszkałego w pobliskiej Kcyni emerytowanego nauczyciela, pasjonata historii, autora licznych artykułów publikowanych w lokalnych czasopismach i gazetach poświęconych ofiarom zbrodni katyńskiej z powiatu żnińskiego oraz nakielskiego.

Generalną zasadą jaką się kierowali pracownicy Urzędu Miejskiego przy aktualizowaniu tej listy było uznanie, że poszczególne osoby były związane z miastem i gminą Żnin, tj. tutaj się urodziły, mieszkały bądź pracowały. Lista katyńska została zweryfikowana z Franciszkiem Szafrańskim, Prezesem Żnińskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, inicjatora budowy Pomnika Ofiar Katynia w Żninie w 1993 roku. Opracowana lista została przekazana do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przed przystąpieniem do renowacji Pomnika Ofiar Katynia.