Światowy Dzień Ziemi 2015
10.04.2015.
dzien_ziemi_2015W związku z obchodami w dniu 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi Urząd Miejski w Żninie zaprasza zainteresowanych do prowadzenia zorganizowanych akcji „Sprzątania Świata”.

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także bezpłatny  odbiór zebranych odpadów przez Zakład Oczyszczania Miasta Świdnica Sp. z o.o.
 
Po odbiór worków i rękawic zapraszamy w terminie od 14 do 22 kwietnia br, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w akcji do Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pokój nr 41.

Przy zgłoszeniu należy podać  imię i nazwisko, nazwę jednostki, opiekuna akcji, rejon sprzątania, planowane miejsce składowania zebranych odpadów, termin oraz ilość uczestników.

W 2015 roku Dzień Ziemi  obchodzony będzie pod hasłem - „Z energią zmieńmy źródła” w związku z powyższym zapraszamy również wszystkich mieszkańców naszej gminy do przynoszenia w dniu 22.04.2015r. w godz. 10.00-18.00. (kompletnego) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza. Dla każdego kto przyniesie w tym dniu zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny przewidziany jest upominek (sadzonki drzew, torby ekologiczne).