Konkurs ofert z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku rozstrzygnięty
10.04.2015.
Konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku rozstrzygnięty.

Burmistrz Żnina w dniu 2 lutego 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku. Do konkursu przystąpiło 11 uprawnionych podmiotów, klubów sportowych działających na terenie gminy Żnin. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Żnina dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Ponadto komisja przygotowała propozycję podziału kwoty jaka została zarezerwowana w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert (tj. 80.000 zł).
 
Burmistrz Żnina Zarządzeniem nr 59/2015 udzielił wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku następującym podmiotom: Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin (2.000,00 zł), Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” (16.000,00 zł), Klub Sportowy „Jeziorak” (8.000,00 zł), Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki (4.000,00 zł), Międzyszkolny Klub Żeglarski (11.500,00 zł), Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki (8.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „5” (6.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (6.500,00 zł), Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta” (8.000,00 zł).

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy klubu sportowego z Gminą Żnin, określającej warunki oraz terminy realizacji zadania.