Światowy Dzień Ziemi 2015
20.04.2015.

logo_uskomW 2015 roku Dzień Ziemi  obchodzony będzie pod hasłem - „Z energią zmieńmy źródła" w związku z powyższym Urząd Miejski w Żninie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy do przynoszenia w dniu 22.04.2015r. w godz. 10.00-18.00. (kompletnego) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza. 

 

Dla każdego kto przyniesie w tym dniu zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny przewidziany jest upominek tj.: sadzonki krzewów ufundowane przez USKOM Żnin Sp. z o.o. Wawrzynki oraz torby ekologiczne.

Urząd Miejski w Żninie zaprasza również zainteresowanych do prowadzenia zorganizowanych akcji „Sprzątania Świata".

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także bezpłatny  odbiór zebranych odpadów przez Zakład Oczyszczania Miasta Świdnica Sp. z o.o.

Po odbiór worków i rękawic  zapraszamy w terminie do 22 kwietnia br, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w akcji do Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pokój nr 41

Przy zgłoszeniu należy podać  imię i nazwisko, nazwę jednostki, opiekuna akcji, rejon sprzątania, planowane miejsce składowania zebranych odpadów, termin oraz ilość uczestników.